Dlouhodobý investiční produkt se řadí mezi státem podporované produkty spoření na stáří. Víme však, že jen spořením bohatého důchodu nedosáhnete. Nejlepší cestou je pravidelné investování. S co nejnižšími náklady. To vše najdete u nás, pravidelné investování jen s poplatkem 0,5 % ročně.

Díky investování v rámci DIP si nejenom zajistíte bohatší důchod, ale ušetříte také na daních. Pokud chcete tuto možnost plně využít, budete měsíčně posílat 4 000 Kč, za rok tedy celkem maximálně 48 000 Kč. Na dani ušetříte 7 200 Kč každý rok!

Zobrazit celý disclaimer

Vyberete si podklady,

do kterých budete investovat

 

Až 48 000 Kč ročně

si můžete odečíst z daní

 

Až 50 000 Kč ročně

vám může přispět zaměstnavatel

 

Zobrazit celý disclaimer

Začněte investovat na stáří hned

Jak to funguje?

  1. Klikněte na tlačítko „Založit DIP online“. Odkaz vás přesměruje na online založení, potřebovat budete OP nebo pas a mobilní telefon.

  2. Formulář vás provede celým procesem, nejdříve budeme chtít vaši identifikaci a ověření.

  3. Následuje investiční dotazník, který nám umožní poznat vaše zkušenosti s investováním.

  4. Pak si projdete smluvní dokumentaci. Pokud bude vše v pořádku, můžete ji odsouhlasit.

  5. Zvolíte si částku, kterou budete pravidelně investovat a vyberete si ETF. Těch může být až 15, nicméně doporučujeme jich zvolit spíše jen pár. Nebojte, vše můžete později změnit.

  6. Dokumentace vám přijde obratem na e-mail. Do 2 pracovních dní poté, co vše zkontrolujeme, obdržíte číslo, kam budete moci posílat prostředky k investování.

Nejčastěji vás zajímá...

Dlouhodobý investiční produkt si můžeme představit jako investiční účet, na kterém můžeme pravidelně nakupovat širokou paletu investičních nástrojů, kam patří:

- hotovost,

- akcie,

- burzovně obchodované fondy (ETF),

- podílové fondy,

- burzovně obchodované dluhopisy.

Na tento investiční účet můžete čerpat daňovou úlevu. Pravidelné měsíční úložky za daný rok nasčítáte a následně je můžete odečíst ze základu daně. Dlouhodobý investiční produkt se tak staví vedle již existujících daňově zvýhodněných možností spoření nebo investování na stáří v podobě penzijního spoření a penzijního připojištění. Nicméně maximální možný daňový odečet se pro tyto produkty (včetně životního pojištění) sjednotil, a to na 48 tisíc korun ročně.

Jelikož jde o produkt sloužící k zajištění se na důchod, je tomu přizpůsoben i investiční horizont. Investice v rámci DIP musí probíhat nejméně 10 let a do 60 let věku střadatele. Pokud tato podmínka není dodržena, investor bude muset zpětně dodanit veškeré daňové slevy. Poskytovatel DIP vám pak jen předá potřebné výpisy pro sestavení daňového přiznání.

Dlouhodobých investičních produktů můžete využívat kolik chcete. Maximální daňový odečet je však 48 tis. Kč a nezáleží, jestli máte účet jeden nebo jich máte deset. Doporučujeme však staré známé „méně je více“, protože více produktů roztříští pozornost.

 

Dlouhodobý investiční produkt vám ve srovnání s tradičním penzijkem nabídne mnohem více možností, do čeho investovat. Pokud tedy nejste spokojeni s výnosy u svého penzijka, máte možnost vybrat si z jiných nástrojů, které mají šanci přinést vyšší zhodnocení. Ať už budete chtít jít cestou nízkých nákladů u ETF, nebo si sami vybírat tituly do portfolia.

Dlouhodobý investiční produkt nemá ve srovnání s „penzijkem“ státní příspěvek. Na dlouhodobý investiční produkt vám však bude moci přispívat váš zaměstnavatel.

Český důchodový systém funguje na průběžných odvodech do systému od pracující populace, ze kterých jsou následně penzistům vypláceny důchody. Demografický vývoj je však nepříznivý a během několika let se důchodový systém bude dostávat do schodků, které budou muset vést v konečném výsledku k nižším penzím. Problematice důchodů jsme se už věnovali v naší důchodové analýze. Zejména pro mladší ročníky je tak investování na penzi téměř nutností.

O tom, kam vaše peníze v rámci dlouhodobého investičního produktu budou zainvestovány, rozhodujete jen vy. U nás budete mít možnost si v rámci DIP složit vaše portfolio z ETF, jelikož věříme, že nejlepší cestou pro dlouhodobé investování po malých částkách jsou právě indexové fondy.

Zajímají vás americké nebo evropské akcie? Jste fanda technologií, kybernetické bezpečnosti nebo zdravotnictví? Nebo dáváte přednost dluhopisům? Pak vás určitě potěšíme. U nás můžete vybírat z opravdu různorodé nabídky.

Klíčové informace pro investory pro jednotlivá ETF: Globální akcie, Americké akcie, Evropské akcie, Akcie rozvojových zemí, Komodity, Státní dluhopisy, ESG (společensky odpovědné firmy), Američtí giganti, Zelená energie, Malé firmy (small cap), Inovativní zdravotnictví, Digitalizace, Kybernetická bezpečnost, Fintech, Vodohospodářství.

Poplatek za správu účtu DIP je 0,5 % p. a. Žádné další poplatky už u této služby nenajdete. Zdarma jsou i akce jako:

- předčasný výběr,

- rebalance portfolia,

- safekeeping (úschova cenných papírů)

- nebo vypořádání obchodu.

Neplatíte ani poplatky z kladného výnosu nad stanovenou úroveň, ani poplatky trhů a třetích stran.

„O nutnosti investování na stáří se není potřeba dlouze bavit, protože výhled pro český důchodový systém není úplně optimistický. Každý by však měl přemýšlet nad zajištěním se na důchod, jelikož individuální zodpovědnost je částečným řešením tohoto problému. Pravidelné spoření či investice dokáží v průběhu desetiletí vygenerovat i z relativně malých částek dostatečný finanční polštář. Proto vítám novou možnost, jak na stáří investovat s možností daňového odpočtu.“

Filip DvořáčekAnalytik CYRRUS

Podívejte se, jak by vaše investice mohla vypadat

Na základě minulé výkonnosti ETF fondů lze názorně ukázat simulaci výkonnosti a efektu složeného úročení.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer