Jak to funguje? Jednoduše!

Než se rozhodnete, kam přesně chcete prostředky investovat, budou na finančním účtu zhodnocovány sazbou až 6,1 % p. a.

Vaše osobní sazba bude složena z úroku 5,15 % p. a. u naší partnerské banky a bonusu ve výši 0,95 % p. a. přímo od CYRRUS pro naše nové klienty.

Bonus připisujeme po dobu 3 měsíců od podpisu smlouvy v rámci naší marketingové akce (odkaz na pravidla).

Akce platí do 31. 12. 2023, proto neváhejte a staňte se našim klientem co nejdříve.

 

 

Výhodná sazba

na nezainvestované prostředky

 

Založení a vedení Finančního účtu

je úplně ZDARMA

 

Jsme pod dohledem

máme licenci ČNB

 

Online a pro každého

pro právnické i fyzické osoby

Bez omezení

minimální či maximální částky

 

Možnost peníze kdykoli vybrat či zainvestovat

a vytáhnout z trhu možná dokonce ještě více

 

Zobrazit celý disclaimer

Nový zákazník: založte si Finanční účet zdarma

Staňte se naším klientem klidně už za 5 minut. Pohodlně a online. Nezáleží na tom, jestli jste fyzická, nebo právnická osoba (včetně SVJ, fondů apod.).

Založení účtu probíhá online v našem zabezpečeném systému. Pro úspěšné dokončení si prosím připravte dva osobní doklady.

Nejčastěji se nás ptáte...

  1. Pro založení Finančního účtu musíme ověřit vaši identitu. Stačí vyplnit osobní údaje, číslo vašeho bankovního účtu a adresu.
  2. Dále nahrajete dva doklady totožnosti a potvrzení o bankovním účtu otevřeném na vaše jméno. Může to být výpis z účtu nebo třeba smlouva.
  3. Nezbytnou součástí je také vyplnění investičního dotazníku (jaké jsou vaše zkušenosti s investováním, obecné znalosti, postoj k riziku…).
  4. Smlouvu poté podepíšete. Jak jinak než online. Na vámi uvedené telefonní číslo vám pošleme ověřovací SMS kód. Ten opíšete do připraveného formuláře.
  5. Hotovo. Vítáme vás v CYRRUS.

Úrokové sazby na finančním trhu se odvíjejí od stávajících sazeb stanovených Českou národní bankou. Ta je poslední dobou energicky zvyšuje a panuje přesvědčení, že v tom bude i nadále pokračovat. Na peněžním trhu tak nyní lze za vklady v českých korunách inkasovat čím dál vyšší úroky.

CYRRUS jako obchodník s cennými papíry ukládá prostředky klientů u českých bank. Úroky získané na těchto účtech je povinen připisovat zpět právě vám, majitelům těchto financí. Díky tomu můžete i vy bezpečně dosáhnout na mimořádně vysoký úrok z volných finančních prostředků.

Stačí se jen bezpečně a online zasmluvnit v našem systému, poslat prostředky na Finanční účet a dopad inflace na vaše finance se může radikálně snížit.

Úrok 6,1 % p. a. se skládá z úroku 5,15 % p. a. u naší partnerské banky a bonusu ve výši 0,95 % p. a. od CYRRUS pro nové klienty v rámci marketingové akce (pravidla zde). Bonus připisujeme po dobu 3 měsíců od podpisu smlouvy. Poté vaše zatím nezainvestované finanční prostředky dále úročí partnerská banka společnosti sazbou 5,15 % p. a. Výše úroků je závislá na aktuálních sazbách, které CYRRUS poskytují partnerské finanční instituce na klientských účtech. Pokud pro vás sazba přestane být atraktivní, můžete kdykoliv nezainvestované prostředky vybrat. Okamžitě a bez jakýchkoliv poplatků.

Vaše úročené nezainvestované vklady budou uloženy na bankovním účtu v naší partnerské bance v České republice, a to na účtu vedeném ve zvláštním režimu podle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Vklady tak budou pojištěny stejným způsobem, jako např. peníze na vašem běžném bankovním účtu (§ 41a a násl. zákona o bankách), tedy ve výši 100 % částky vypočtené podle zákona o bankách, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 EUR. Podrobnější info ZDE (odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-21#cast14).

Za připsání úroku je účtován poplatek dle ceníku CYRRUS dostupného na našich webových stránkách. Momentálně je výše poplatku 0,4 % p. a. z aktuálního zůstatku na vašem Finančním účtu. Nezapomeňte také, že na úročení se dle české legislativy vztahuje srážková daň.

Úroky se připisují měsíčně. Zpravidla v prvních dnech následujícího měsíce.

Vzhledem k dynamické ekonomické situaci na celém světě a dalším okolnostem vám pochopitelně nemůžeme výši úroku garantovat ani nijak zprostředkovaně zafixovat. Avšak v případě, že pro vás naše podmínky v budoucnu přestanou být výhodné, můžete si peníze kdykoliv bez poplatku vybrat. 

Podívejte se na aktuální seznam nabízených CYRRUS investic. Prohlédnout nabídku investic >

Zavoláte na naši bezplatnou linku 800 297 787. V pracovních hodinách jsou naši zaměstnanci k dispozici a případné požadavky s vámi bezodkladně vyřídí.

Zajímají vás další informace?

Investiční příležitosti se nerodí každý den. Když se ale objeví, je nutné reagovat rychle. Proto je praktické mít připravené peníze v pohotovosti u vašeho brokera. Pokud zrovna nebudou zainvestované, budou úročeny sazbou až 6,1 % p. a. Díky tomu dává tato příprava perfektní smysl.

Vít HradilHlavní ekonom CYRRUS

Naši partneři

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tyto webové stránky jsou provozovány společností CYRRUS, a.s., IČ 639 07 020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „společnost“ nebo „CYRRUS“). Společnost prostřednictvím webových stránek kontroluje a dále zpracovává informace uložené v souborech typu cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem mimo jiné i k personalizaci obsahu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech. Více informací zde.