Stále častěji se setkáváme s obchodováním v eurech a dolarech. A víme, jak nízké úročení těchto měn se na trhu běžně nabízí. Proto jsme vymysleli způsob, jak volné finanční prostředky v EUR a USD zhodnotit bez nutnosti investice. Stačí je převést na váš nový účet u CYRRUS, kde se budou zhodnocovat dynamickou sazbou.

Jak se určuje výše úrokové sazby?

Dynamický úrok je závislý na aktuální hodnotě sazby ESTR (pro EUR) nebo SOFR (pro USD). Mrkněte na modelový příklad pro EUR, jak se výsledná sazba počítá.

*Hodnota sazby ESTR ke dni 29. 5. 2024. Zdroj: www.ecb.europa.eu

 

  ESTR (The Euro Short-Term Rate) je referenční jednodenní úroková sazba eura, kterou vypočítává a zveřejňuje Evropská centrální banka.

  SOFR (Secured Overnight Financing Rate) je referenční jednodenní úroková sazba US dolaru, kterou vypočítává a zveřejňuje Federal Reserve Bank of New York.

 

Více informací o výpočtech pro eura a dolary najdete v našich PDF letácích.
 

 

Nejvýhodnější podmínky 

na nezainvestované prostředky v EUR a USD

 

Založení a vedení Finančního účtu

je úplně ZDARMA

 

Jsme pod dohledem

máme licenci ČNB

 

Pro každého

ať jste právnická nebo fyzická osoba

Bez omezení

minimální či maximální částky

 

Možnost peníze kdykoli zainvestovat či vybrat

a vytáhnout z trhu možná ještě více

 

Zobrazit celý disclaimer

Nový zákazník: založte si Finanční účet zdarma

Staňte se naším klientem klidně už za 5 minut. Pohodlně a online. Nezáleží na tom, jestli jste fyzická, nebo právnická osoba (včetně SVJ, fondů apod.).

Založení účtu probíhá online v našem zabezpečeném systému. Pro úspěšné dokončení si prosím připravte dva osobní doklady.

Stávající zákazník: účet už u nás máte, peníze můžete rovnou převést

Finanční obnos v eurech a dolarech k nám můžete převést stejně jako to znáte s českými korunami. Použijte bankovní spojení níže a zhodnocování může začít.

Zobrazit celý disclaimer

       183 693 611/0300  Bankovní spojení pro převod EUR           (IBAN: CZ18 0300 0000 0001 8369 3611)  

Bankovní spojení pro převod EUR

183 693 611/0300

(IBAN: CZ18 0300 0000 0001 8369 3611)

Bankovní spojení pro převod USD

178 668 411/0300

(IBAN: CZ19 0300 0000 0001 7866 8411)

Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo v případě fyzické osoby a IČ v případě právnické osoby.

Zobrazit celý disclaimer

Nejčastěji se nás ptáte...

  1. Pro založení Finančního účtu musíme ověřit vaši identitu. Stačí vyplnit osobní údaje, číslo vašeho bankovního účtu a adresu.
  2. Dále nahrajete dva doklady totožnosti a potvrzení o bankovním účtu otevřeném na vaše jméno. Může to být výpis z účtu nebo třeba smlouva.
  3. Nezbytnou součástí je také vyplnění investičního dotazníku (jaké jsou vaše zkušenosti s investováním, obecné znalosti, postoj k riziku…).
  4. Smlouvu poté podepíšete. Jak jinak než online. Na vámi uvedené telefonní číslo vám pošleme ověřovací SMS kód. Ten opíšete do připraveného formuláře.
  5. Hotovo. Vítáme vás v CYRRUS.

ESTR (The Euro Short-Term Rate) je referenční úroková sazba eura, kterou vypočítává a zveřejňuje Evropská centrální banka na základě transakcí od 52 největších bank eurozóny v průběhu jednoho obchodního dne. Její aktuální hodnotu najdete kdkyoliv na stránkách European Central bank.

Vaše úročené nezainvestované vklady budou uloženy na bankovním účtu v naší partnerské bance v České republice, a to na účtu vedeném ve zvláštním režimu podle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Vklady tak budou pojištěny stejným způsobem, jako např. peníze na vašem běžném bankovním účtu (§ 41a a násl. zákona o bankách), tedy ve výši 100 % částky vypočtené podle zákona o bankách, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 EUR. Podrobnější info ZDE.

Za připsání úroku je účtován poplatek dle ceníku CYRRUS dostupného na našich webových stránkách. Momentálně je výše poplatku 0,4 % p. a. z aktuálního zůstatku na vašem Finančním účtu. Nezapomeňte také, že na úročení se dle české legislativy vztahuje srážková daň.

Poplatky u investic se řídím platným ceníkem služeb. Více informací k optimálnímu nastavení portfolia vám vysvětlí investiční makléř.

Úroky se připisují měsíčně. Zpravidla v prvních dnech následujícího měsíce, a to na základě denních zůstatků a denních sazeb.

Vzhledem k dynamické ekonomické situaci na celém světě a dalším okolnostem vám pochopitelně nemůžeme výši úroku garantovat ani nijak zprostředkovaně zafixovat. Avšak v případě, že pro vás naše podmínky v budoucnu přestanou být výhodné, můžete si peníze kdykoliv bez poplatku vybrat. 

Ozvěte se svému osobnímu makléři, který vám byl přidělen při podpisu smlouvy. Případně můžete zavolat na naši bezplatnou linku 800 297 787. V pracovních hodinách jsou naši zaměstnanci k dispozici a požadavky s vámi bezodkladně vyřídí.

To nevadí. U naší partnerské banky můžete mít současně otevřeny účty v korunách, eurech i dolarech. V každé měně se úročí podle uvedených hodnot.

SOFR (Secured Overnight Financing Rate) je referenční jednodenní úroková sazba pro úvěry a transakce v amerických dolarech. Sazbu vypočítává a zveřejňuje Federal Reserve Bank of New York každou noc pro následující den. Její aktuální hodnotu najdete kdykoliv na stránkách www.sofrrate.com

Podívejte se na aktuální seznam nabízených CYRRUS investic. Prohlédnout nabídku investic

Zajímají vás další informace?

Mnozí z vás, podnikatelů, máte u bank uloženy prostředky v eurech či dolarech, které potřebujete ke své činnosti. A jejich úročení je žalostně nízké, prakticky nulové. Nadstandardně zhodnocované zůstatky v EUR či USD, které nyní nabízíme, vám pomohou vyřešit jeden z problémů, kterým v podnikání čelíte.

Marek HatlapatkaJednatel CYRRUS CS

Naši partneři

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer