VYPLATÍ SE TO INVESTORŮM?

Pro nás je odpověď jednoduchá, ale posuďte sami na základě následujících informací.

Na přehledu minulých emisí společnosti CYRRUS si můžeme ukázat, jak si tyto instrumenty stojí. Téměř tři čtvrtiny investičních certifikátů skončily při splatnosti v kladném teritoriu, a tak naprostá většina našich investorů zrealizovala opravdu zajímavý výnos.

Produkty jsou navíc většinou měnově zajištěné, což umožňuje investorům vyhnout se turbulencím na měnových trzích.

K poslednímu dni loňského roku expirovalo již 260 produktů, které nechala vytvořit společnost CYRRUS (další emise aktuálně běží). To lze považovat za dostatečně reprezentativní vzorek, ze kterého můžeme vyvodit relevantní závěry.

Pokud bychom se podívali na celkovou bilanci strukturovaných produktů, vidíme, že úspěšně skončilo 72 % certifikátů, zatímco neúspěšně pouze 28 % emisí. Poměr úspěšných k neúspěšným je tak téměř 3 : 1.

Zobrazit celý disclaimer

GARANCE NEBO BARIÉRA?

Úspěšnost můžeme zkoumat i v rámci jednotlivých kategorií. Pro naše účely používáme rozdělení na Bariérové a Participační a garantované certifikáty. V případě Bariérových produktů investor obdrží pravidelné kupónové platby a je do určité míry chráněn proti poklesu podkladového aktiva. Do kategorie Participačních a garantovaných certifikátů řadíme jak garantované certifikáty, které kromě možnosti participace na výkonnosti podkladu, nabízí i velmi vysokou míru garance investovaného kapitálu, tak např. outperformance produkty, díky kterým mohou investoři při růstu podkladových aktiv zhodnocovat své prostředky nadproporčně.

Vidíme, že rozdělení na úspěšné a neúspěšné se v rámci jednotlivých kategorií příliš neliší.

 

Zobrazit celý disclaimer

Výkony detailněji

Výše uvedené grafy slouží k základní orientaci v úspěšnosti strukturovaných produktů společnosti CYRRUS. Pro lepší ilustraci si však ukážeme i rozpad realizované výkonnosti strukturovaných produktů.

Analýzou historické výkonnosti jsme zjistili, že:

- téměř 60 % certifikátů vyplatilo klientům více jak 105 % investovaných prostředků včetně kupónů

- nejvíce ukončených certifikátů, více než 48 %, vyplatilo 105 až 120 % investovaných prostředků

- 22 splacených strukturovaných produktů přineslo investorům více jak 120 %

- tři produkty byly zesplatněny v intervalu 135–150 % své nominální hodnoty

- pouze 10 % emisí se při splatnosti pohybovalo v intervalu 60–75 % nominálu

- hlouběji do záporu se dostalo pouze 7 % veškerých strukturovaných produktů.

 

Z uvedených dat můžeme vypozorovat, že strukturované produkty ve velké míře vygenerovaly kladnou výkonnost. Vzhledem k velmi obvyklému ochrannému prvku v podobě kapitálové bariéry zároveň představují méně rizikovou alternativu oproti přímým nákupům podkladových aktiv.

 

Samozřejmě, nelze zcela eliminovat riziko, že certifikát nedopadne podle představ. Lze jej však, podobně jako u akcií, omezit prostřednictvím diverzifikace – tedy investicemi do více strukturovaných produktů. I proto mezi klienty společnosti CYRRUS v poslední době jednoznačně roste obliba certifikátů s vysokou mírou kapitálové garance.

Zobrazit celý disclaimer

PŘEHLED SOUČASNÝCH CERTIFIKÁTŮ

V současné době společnost CYRRUS eviduje 97 aktivních certifikátů. Třetinu z nich představují produkty s kapitálovou bariérou.

Proč je užitečná? Díky ní je investice částečně zajištěná – v případě, že bude cena podkladového aktiva nad její úrovní, má investor jistotu, že se mu vrátí 100 % jeho vloženého kapitálu. 

Níže je zobrazen přehled podkladových aktiv v současných certifikátech dle jejich aktuální vzdálenosti k bariéře.

Zobrazit celý disclaimer

Celková statistika přináší zajímavá čísla. Z grafů je patrné, že 91 % všech podkladových aktiv je v současné době nad svojí kapitálovou bariérou.

Největší zastoupení podkladových aktiv se pohybuje v intervalu od 40 % nad bariérou. V této zóně se nachází 52 podkladových aktiv, tedy více jak polovina.

Druhá nejpočetněji zastoupená skupina je s podkladovými aktivy v intervalu od 20 do 40 % nad bariérou, kde se pohybuje 28 podkladových aktiv.

Úspěšnost certifikátů dokreslují i podklady, které jsou naopak pod svojí kapitálovou bariérou. Tuto skupinu tvoří pouze 9 % podkladových aktiv v bariérových certifikátech.  

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.