Investiční certifikáty? Tady jsou výsledky investic našich klientů

Investiční certifikáty? Tady jsou výsledky investic našich klientů

CYRRUS je dlouhodobým leaderem na poli strukturovaných produktů - tzv. investičních certifikátů. Od počátku naší existence jsme na český trh přinesli již 175 těchto certifikátů, které již byly zesplatněny (investice tedy byla ukončena). Zajímá vás jak si tyto investice vedly? Zde jsou tvrdá data.

Číst dále

VYPLATÍ SE INVESTORŮM NÁKUP STRUKTUROVANÝCH PRODUKTŮ?

Na přehledu minulých emisí společnosti CYRRUS si můžeme ukázat, jak si tyto instrumenty stojí. Naprostá většina investičních certifikátů skončila při splatnosti v kladném teritoriu. Investoři tak v průměru zrealizovali zajímavý výnos, a to navíc při snížené volatilitě ve srovnání s přímou investicí do podkladu. Produkty jsou navíc většinou měnově zajištěné, což umožňuje investorům vyhnout se turbulencím na měnových trzích.

Od počátku své existence do března letošního roku vytvořila společnost CYRRUS 175 produktů, které již expirovaly (další emise aktuálně běží). To lze považovat za dostatečně reprezentativní vzorek, ze kterého můžeme vyvodit relevantní závěry. Pokud bychom se podívali na celkovou bilanci strukturovaných produktů, vidíme, že úspěšně skončilo 76 % certifikátu, zatímco neúspěšně 24 % emisí. Poměr úspěšných k neúspěšným je tak vyšší než 3:1.

VYPLATÍ SE INVESTORŮM NÁKUP STRUKTUROVANÝCH PRODUKTŮ?

Jak si vedou jednotlivé kategorie?

Úspěšnost můžeme zkoumat i v rámci jednotlivých kategorií. Pro naše účely používáme rozdělení na bariérové a participační certifikáty. V případě bariérových produktů investor obdrží pravidelné kupónové platby a je do určité míry chráněn proti poklesu podkladového aktiva. Do kategorie participačních certifikátů řadíme jak garantované certifikáty, které kromě možnosti participace na výkonnosti podkladu, nabízí i velmi vysokou míru garance investovaného kapitálu, tak např. outperformance produkty, díky kterým mohou investoři při růstu podkladových aktiv zhodnocovat své prostředky nadproporčně.

Vidíme, že rozdělení na úspěšné a neúspěšné se v rámci jednotlivých kategorií příliš neliší.

Výkony detailněji

Výše uvedené grafy slouží k základní orientaci v úspěšnosti strukturovaných produktů společnosti CYRRUS. Pro lepší ilustraci si však ukážeme i rozpad jednotlivých typů struktur dle realizované výkonnosti.

 

Z předchozích grafů jsme se dozvěděli, že v kladném teritoriu skončilo 76 % všech produktů. Nyní tato čísla prozkoumáme ve větším detailu. Analýzou historické výkonnosti jsme zjistili, že 67 % certifikátů bylo sesplatněno při 100-120 % své nominální hodnoty. Toto číslo v sobě zahrnuje i vyplacené kupóny. Ještě výrazněji, na 120–140% nominální hodnoty, se vyšplhalo 9 % strukturovaných produktů. Jeden certifikát byl sesplatněn dokonce v intervalu 140–160 % své původní hodnoty.

Co se neúspěšných certifikátů týče, nejčastější se jejich hodnota při splatnosti pohybovala v intervalu 60-80 % nominálu. V této kategorii se nacházelo 11 % emisí. Hlouběji do záporu se dostalo pouze 7 % veškerých strukturovaných produktů. Naopak v mírnějším záporu, tedy na 80-100 % své nominální hodnoty, skončilo 6% certifikátů.

 

Z uvedených dat můžeme vypozorovat, že strukturované produkty ve velké míře vygenerovaly kladnou výkonnost. Vzhledem k velmi obvyklému ochrannému prvku v podobě bariéry zároveň představují méně rizikovou alternativu oproti přímým nákupům podkladových aktiv. Samozřejmě, nelze zcela eliminovat riziko, že certifikát dopadne neúspěšně. Lze jej však, podobně jako u akcií, omezit prostřednictvím diverzifikace – tedy investicemi do více strukturovaných produktů. Mezi klienty společnosti CYRRUS v poslední době jednoznačně roste obliba certifikátů s vysokou mírou kapitálové garance. Aktuálně společnost CYRRUS vytvořila například Ladder certifikát s 90% garancí zaměřený na perspektivní sektor vodohospodářství.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.