Pomůžeme vám v těchto oblastech

 

...

Hledáme nejlepší investiční příležitosti pro firmy i jednotlivce

Klienti s námi investují od roku 1995. Nabízíme pravidelné investování a sestavujeme diverzifikovaná portfolia na míru. Jsme jednička v investičních certifikátech, ale umíme toho mnohem více.

Naše služby přehledně >

Aktuální nabídka investičních certifikátů >

Poskytujeme výhodnou směnu měn – rychle a odkudkoliv

Řešíte převody peněz z cizoměnového účtu? Nebo chcete ušetřit na platbě do zahraničí? Vše vyřídíme online, v řádu hodin a bez nutnosti zakládání dalších účtů. Zdarma nebo za minimální poplatek.

Jak vám pomůžeme ušetřit >

Umíme také měnové zajištění >

 
Zobrazit celý disclaimer

 

...

V korporátním poradenství jdeme opravdu do hloubky

Majitelům firem pomáháme s prodejem nebo restruktualizací jejich podniku. Pomáháme také s bankovním i nebankovním financováním, kam se řadí vydání a distribuce dluhopisů.

S čím vším firmám pomáháme >

Aktuální nabídka našich dluhopisů >

Pomocí depozitáře precizně kontrolujeme investiční společnosti

Kontrolujeme proces vydávání a odkupování cenných papírů, právní normy, činnosti fondu. Uschováváme majetky fondu a monitorujeme nakládání s výnosy.

S námi to jde bez banky, bez zbytečností a s jistotou.

Podívejte se, co všechno umíme >

Zobrazit celý disclaimer

Rádi se s vámi sejdeme a společně probereme, jak vám můžeme pomoci

Od roku 1995 jsme toho už viděli a zažili spoustu. Víme, že každá firma má jiné potřeby, a proto se s vámi rádi potkáme třeba u dobré kávy a probereme vaši cestu podnikáním. Jedině tak vám najdeme řešení na míru.

 

Na koho se můžete obrátit

Michal Přikryl

Obchodní ředitel
CYRRUS Investice

e-mail: [email protected]

Lukáš Pražák

Obcohdní ředitel
CYRRUS Forex

e-mail: [email protected]

Petr Ullmann

Corporate Finance
CYRRUS Corporate

e-mail: [email protected]

Zobrazit celý disclaimer

Chcete se na cokoliv zeptat, nebo se s námi potkat?

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer