CYRRUS služby

CYRRUS služby

 

To nejlepší pro vaše soukromé i firemní finance. Poradenství, wealth management i výhodné zahraniční platby. Podívejte se, co dalšího vám můžeme nabídnout.

 

Budeme vaším partnerem v těchto oblastech

 

...

Hledáme nejlepší investiční příležitosti pro jednotlivce i firmy

Klienti s námi investují od roku 1995. Nabízíme pravidelné investování a sestavujeme diverzifikovaná portfolia na míru. Jsme jednička v investičních certifikátech, ale umíme toho mnohem více.

Naše služby přehledně >

Zhodnocování volných peněžních prostředků v CZK >

Zhodnocování volných peněžních prostředků v EUR a USD >

Investujte s námi do těchto fondů:

Udržitelná budoucnost >

Collectiv Art Fund >

Residento >

ARETE INDUSTRIAL SICAV >

V korporátním poradenství jdeme opravdu do hloubky

Finanční analýzy bereme poctivě, vnitřní procesy prošetříme tak, aby na konci stála silná firma. Pomůžeme také s vydáním i distribucí dluhopisů nebo prodejem podniku. 

S čím vaší firmě pomůžeme >

Investujte s námi třeba do těchto dluhopisů:

PORTIVA AUTOMOTIVE FINANCE >

Československý nemovitostní fond >

SOLEK HOLDING SE >

RSBC >

Zobrazit celý disclaimer

 

...

Poskytujeme výhodnou směnu měn – rychle a odkudkoliv

Potřebujete převést peníze z cizoměnového účtu? Nebo ušetřit na platbě do zahraničí? Vše za vás vyřídíme online, v řádu hodin a bez nutnosti zakládání dalších účtů.

Platby jsou u nás zdarma nebo za minimální poplatek.

Jak vám pomůžeme ušetřit >

Affiliate program CYRRUS FX >

Pomocí depozitáře precizně kontrolujeme investiční společnosti

Kontrolujeme proces vydávání a odkupování cenných papírů, právní normy, činnosti fondu. Uschováváme majetky fondu a monitorujeme nakládání s výnosy.

S námi to jde bez banky, bez zbytečností a s jistotou.

Podívejte se, co všechno umíme >

Zobrazit celý disclaimer

Rádi se s vámi sejdeme a společně přijdeme na to, která služba pro vás bude nejvhodnější.

Chcete se na cokoliv zeptat, nebo se stát naším partnerem?

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer