Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Rádi Vám budeme poskytovat kvalitní informace z trhů, nabídky zajímavých investic a investiční tipy. Všechny tyto informace poskytujeme veřejnosti zcela zdarma. Chceme Vás však informovat pouze o takových nabídkách a zprávách, které odpovídají Vaším preferencím, ať už prostřednictvím makléře (telefonicky) nebo emailem. Nemá totiž smysl Vás zasypat informacemi, které Vás ve skutečnosti nezajímají. Abychom mohli vyhodnocovat, o jaké informace máte zájem, potřebujeme o Vás sbírat některé osobní údaje. Bez Vašeho souhlasu ke zpracování osobních údajů toto není možné a nejsme oprávněni Vám ani zasílat emaily, byť byste se k odběru v minulosti přihlásili. Pokud o informační servis stojíte, udělte nám prosím souhlas skrze formulář níže. 

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například jméno a adresa určitého člověka.

Komu udělujete souhlas se zpracováním mých osobních údajů?

Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem společnosti Cyrrus, a.s. Níže uvádíme naše podrobnější identifikační údaje.

Sídlo: Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 63907020

Nechcete přijít o důležité informace?

Souhlas:
Proč potřebujeme Váš souhlas?

Osobní údaje je možné zpracovávat na základě různých právních důvodů. V tomto případě nemůžeme zpracování založit na jiném právním důvodu, a proto potřebujeme Váš souhlas, abychom mohli zpracování provádět. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat?

Souhlas udělujete se zpracováním Vašeho jména, příjmení, telefonního čísla, emailové adresy a adresy bydliště, IP adresy, cookies, údajů o finanční a majetkové situaci a dalších popisných osobních údajů, a to pro účely níže označené. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?

Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu až do jeho odvolání.

Můžete souhlas odvolat?

Ano, souhlas můžete kdykoliv zdarma odvolat bez jakýchkoliv sankcí nebo jiné újmy. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme předávat v souvislosti s plněním povinností vůči orgánům státní správy, včetně případných kontrol, bankám a České národní bance. Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci, s výjimkou nutnosti předání dat v souvislosti s bankovním stykem. Příjemcem Vašich údajů budou také naši partneři, kteří pro nás osobní údaje na základě smlouvy zpracovávají (zpracovatelé). V případě, že budete souhlasit, zpřístupníme Vaše osobní údaje také našim externím obchodníkům.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V rámci mezí stanovených právními předpisy máte právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Zavedli jsme proto obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Níže uvádíme podrobnější kontaktní údaje.

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

IČO: 70837627

Tel.: +420 234 665 111

Web: https://www.uoou.cz

Cyrrus - Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajůRSS 2.0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.