Twin-Win? Jako dvojitá výhra? Ano!

Specialitou tohoto certifikátu totiž je, že investor může vydělat nejen na růstu podkladových aktiv, ale i na jejich částečném poklesu.

Jak vidíte v tabulce dole – když Apple roste, vy máte výnos. Opravdovou lahůdkou je ale teprve to, co se děje, když klesá. Výkonnost akcií Applu může klesnout až o 30 %, ale vy stále získáte tučný výnos. Kdo jiný vám toto nabídne?

Zobrazit celý disclaimer

Astronomický Apple jako podklad

Podkladovým aktivem tohoto certifikátu byly zvoleny akcie společnosti Apple. Ruku na srdce - je vůbec někdo, kdo Apple nezná? Společnost si svoji popularitu získala i mezi investory – nejeden totiž pochopil, že tato nejhodnotnější společnost na světě nedosáhla svého úspěchu jen tak pro nic za nic. Její tržní kapitalizace převyšuje astronomických 2,4 bilionu USD.

Zobrazit celý disclaimer
Dychtíte po podrobnostech?

Dychtíte po podrobnostech?

Veškeré důležité informace najdete v produktové brožuře!

Stáhnout brožuru

Máte nějaké otázky? Náš makléř vám rád odpoví. Nezávazně.

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 

FAQ

Certifikát však lze prodat i kdykoliv dříve se ziskem nebo ztrátou za jeho aktuální tržní cenu dle podmínek na trhu. Tržní cenu certifikátu lze sledovat na denní bázi v naší webové klientské sekci nebo mobilní aplikaci.

25 let na trhu nás naučilo jedno. Nejsme jako banka. Jde nám o to, aby naši klienti vydělávali. Jen tak totiž budeme vydělávat i my. V CYRRUS investujeme chytře, zlatou střední cestou - s maximálním možným snížením rizik.

Sestavit investiční certifikát je svým způsobem alchymie. Na výši možné bariéry má vliv současná tržní situace, celková investovaná částka a opravdu mnoho dalších parametrů. V aktuálních tržních podmínkách jsme kvalitně schopni sestavit certifikát právě s bariérou na 70 %. Ještě nižších procent u bariéry by bylo možno dosáhnout, ale pak již na úkor kvality (výnosu) - a to dělat rozhodně nechceme.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.