Raději posloucháte než čtete?

Zobrazit celý disclaimer

Co je akciový index a proč je pro mnoho investorů zajímavým řešením?

Dlouhá otázka, krátká odpověď. Akciový index je složen z mnoha akcií z jednoho sektoru. Tím pádem jeho využití představuje vůbec nejsnadnější způsob, jak investovat do širokého a rozloženého portfolia. Ne nadarmo se totiž říká, že stát na více nohou se vyplácí.

Podkladovým indexem tohoto konkrétního certifikátu je index Solactive Home Staying Technologies 2020, který je zaměřený na ty akcie, které nejenže pandemii porazily, ale dokonce na ní ještě vydělaly. Však všichni moc dobře víme, že jsme museli začít žít daleko víc online než offline a nemalá část výše zmíněných gigantů se stala našim každodenním chlebem.

Zobrazit celý disclaimer

Průběžné dokupování?

Funkcionalita Smart Index umožňuje dynamicky reagovat na trh. Základem tohoto certifikátu je jednoduchý princip – váš kapitál bude rozdělen na dva díly. První bude zainvestován do indexu, druhý bude držen v hotovosti.

 

K čemu je to dobré?

Trpělivost totiž růže přináší a právě takový náš certifikát je. Trpělivě vyčkává až cena indexu spadne. V ten moment nakupuje. Pro vás to znamená jediné – získáváte index za stále lepší a výhodnější cenu.

Zobrazit celý disclaimer

Zhodnocujete hned dvakrát

Investice rozdělená na dva díly = dvojité zhodnocení.

Jednak na konci investice těžíte z pozitivního výkonu indexu, kde platí jednoduchá úměra - levně nakoupíte, draze prodáte.

Druhak dostáváte každý měsíc kupon 3,5 % z hotovostní části. Ano, chápete to dobře. Zhodnocuje se i vaše zatím nezainvestovaná hotovost. 

Zobrazit celý disclaimer
Dychtíte po podrobnostech?

Dychtíte po podrobnostech?

Veškeré důležité informace najdete v produktové brožuře!

Stáhnout brožuru

Jak investice přesně funguje? Náš makléř zodpoví všechny vaše otázky. Nezávazně.

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 

FAQ

Tato investice je měnově zajištěna v CZK. Investor tedy neparticipuje na vývoji měnového kurzu.

Garance i potenciální výnos platí ke Dni splatnosti (tedy po třech letech). Certifikát však lze prodat i kdykoliv dříve se ziskem nebo ztrátou za jeho aktuální tržní cenu dle podmínek na trhu. Tržní cenu certifikátu lze sledovat na denní bázi v naší webové klientské sekci nebo mobilní aplikaci.

25 let na trhu nás naučilo jedno. Nejsme jako banka. Jde nám o to, aby naši klienti vydělávali. Jen tak totiž budeme vydělávat i my. V CYRRUS investujeme chytře, zlatou střední cestou - s maximálním možným snížením rizik.

Sestavit investiční certifikát je svým způsobem alchymie. Na výši možné bariéry má vliv současná tržní situace, celková investovaná částka a opravdu mnoho dalších parametrů. V aktuálních tržních podmínkách jsme kvalitně schopni sestavit certifikát právě s bariérou na 70 %. Ještě nižších procent u bariéry by bylo možno dosáhnout, ale pak již na úkor kvality (výnosu) - a to dělat rozhodně nechceme.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.