Podílejte se na růstu evropských bank

Podílejte se na růstu evropských bank

 

Všichni vnímáme rostoucí ceny. Inflace je všude. Prostupuje celou eurozónou a má za následek postupný růst úrokových sazeb. Každá mince má dvě strany. A i když většina na inflaci tratí, najdou se tací, kteří ji využijí ve svůj prospěch. Pro evropské bankovní instituce znamená růst sazeb zvýšení jejich výnosů. Buďte u toho.

 

Podílejte se na růstu evropských bank

Funkce Smart Switch detailněji

Investovaná částka je v počátku investice rozdělena do hotovosti a indexu EURO STOXX Banks v  poměru 60  :  40. Index je každý den sledován. Pokud cena indexu klesne o 10 p. b., dojde k aktivaci funkce Smart Switch a 20 p. b. z hotovosti bude převedeno do části indexové. Pro vás to znamená jediné  – navyšujete podíl indexu za stále lepší a výhodnější cenu. K tomuto procesu může dojít až třikrát (při poklesu indexu o 10 %, 20 % a 30 %) až do chvíle, kdy veškerá hotovost bude převedena do části indexové.

Funkce Smart Switch detailněji
Zobrazit celý disclaimer

Podkladový index EURO STOXX Banks

Podkladovým aktivem tohoto certifikátu je index EURO STOXX Banks, který jak již název prozrazuje, je složen z titulů největších bankovních domů na starém kontinentu a  je jedním ze sektorových indexů mateřského STOXX Europe 600. Spravován je společností STOXX Ltd., která patří mezi nejvýznamnější správce akciových indexů na světě. Mezi další indexy, které patří do široké rodiny pod správou STOXX je například německý benchmark DAX nebo panevropský index EURO STOXX 50. EURO STOXX Banks je všeobecně uznáván jako benchmark a barometr, který dává investorům přehled o momentálním dění na trhu s evropskými finančními společnostmi.

Co je uvnitř?

Index je složen výhradně z největších evropských bankovních společností, a to napříč nejdůležitějšími zeměmi eurozóny. Za ty největší můžeme jmenovat například rakouské banky Raiffeisen Bank a Erste, německou dvojici Deutsche Bank a Commerzbank, holandské giganty KBC a ING, italské finanční domy Intesa Sanpaolo a Unicredit Bank nebo největší francouzské banky BNP Paribas a  Société Générale. Evropským bankám dlouhodobě neprospívá prostředí nízkých úrokových sazeb. To by se však s  rostoucí inflací a  nezbytnými kroky Evropské centrální banky mohlo změnit. Mimo to je sektor financí považován za jeden z nejvíce cyklických v celé ekonomice a další průběh zotavování evropské ekonomiky po pandemii covidu s sebou přináší právě pro akcie z tohoto sektoru velmi zajímavý potenciál pro budoucí růst.

Zobrazit celý disclaimer

Jsem tu pro vás

Zašlete nám svůj profesní životopis,
my Vás budeme kontaktovat.

Filip Stropek
Manažer pro IZ
filip.stropek@cyrrus.cz
Filip Stropek

Kompletní brožura

Stáhněte si celou brožuru i s kompletním rozložením modelového portfolia a buďte skutečně v obraze.

Stáhnout PDF

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.