Níže si můžete stáhnout veškerou potřebnou smluvní dokumentaci a její vzory, všeobecné obchodní podmínky a aktuální ceník:

 • Podklady pro uzavření smluvní dokumentace ke stažení po kliknutí ZDE (ZIP)
 • Pro otevření ZIP archivu můžete využít například software IZArc
 1. Stávající klienti, kteří uzavřeli smlouvu po 1. 1. 2018, mohou realizovat investici pouze na základě podpisu Záznamu ze schůzky a Prohlášení zákazníka o vkladu.
 2. Noví klienti a klienti, kteří podepsali smlouvu před rokem 2018, musí podepsat kompletní smluvní dokumentaci.

Pro správné založení smlouvy a otevření investičního účtu musí klient podepsat:

 • Komisionářskou smlouvu
 • Investiční dotazník
 • Záznam ze schůzky
 • Prohlášení zákazníka o vkladu se zvolenou investiční strategií SMART
 • Dodat sken či kopii OP (Kvůli GDPR je potřeba uvést následující text: “Souhlasím s provedením kopie tohoto dokladu.“ + DATUM a PODPIS KLIENTA)

Veškerou smluvní dokumentaci (Komisionářskou smlouvu včetně Investičního dotazníku, záznam ze schůzky a OP/pas) naskenovat do 1 dokumentu ve formátu .pdf a poslat na emailovou adresu [email protected] a v kopii na [email protected]. Jako předmět emailu uveďte prosím: IZ NOVA SMLOUVA.

 

Při dodržení uvedeného postupu lze klientovi otevřít účet již na základě nascanované dokumentace, připsat finanční prostředky a zrealizovat nákup cenných papírů. Po založení smlouvy do systému je klientovi založen jeho obchodní účet a klient má náhled ve své VIP sekci na našich stránkách www.cyrrus.cz. K přístupu používá svůj email z KS.
Aby mohl i poradce využívat náhled na klientův účet, musí mu klient udělit souhlas. To může provést několika způsoby: při podpisu Komisionářské smlouvy, viz poslední strana. Nebo u klientů s již dříve uzavřenou smlouvou lze tento souhlas dodatečně udělit skrze Záznam ze schůzky, který tento souhlas obsahuje. Možností také je, aby klient svůj souhlas udělil skrze Nastavení ve své VIP sekci. Poradce nalezne svůj přístup k náhledům na klientské účty přes sekci pro partnery: www.cyrrus.cz/pro-partnery

Správně vyplněná komisionářská smlouva obsahuje všechny povinné údaje a přílohy:

 • údaje o zákazníkovi, telefonické heslo (libovolné slovo, číslice, písmena = něco, co si klient zapamatuje), email, telefon, číslo bankovního účtu, údaje o dokladu totožnosti;
 • vyplněný investiční dotazník – pro velkou většinu našich produktů je pro investici dostatečný růstový (akciový) profil;
 • Prohlášení zákazníka o vkladu – kromě údajů z hlavičky je nutné vyplnit částku k investování. Do sekce II. Výše vkladu finančních prostředků označte měnu, v které bude investor investovat, formu investice (pravidelně/jednorázově) a investovaný objem – např. 500.000CZK – SMART strategie a vyplňte příslušný původ/zdroj finančních prostředků.

Případnou jinou, než základní sazbu vstupního poplatku, uveďte do pole Poznámka a škrtnutím předdefinováných 3% (Prohlášení zákazníka o vkladu).


Realizace nákupu/úpisu konkrétního instrumentů může proběhnout až poté, co do společnosti CYRRUS dorazí správně vyplněná smlouvy a na klientském účtu jsou připsány odpovídající finanční prostředky.


Zároveň bude klientem pokyn k nákupu konkrétních investičních nástrojů vždy telefonicky autorizován (využívá se zmíněné telefonické heslo z KS). Výslednou alokaci v rámci portfolia je tedy případně možné libovolně upravovat až do okamžiku telefonické autorizace.

Platební instrukce pro převod finančních prostředků:


Číslo bankovního účtu: 219 962 132/0300

Variabilní symbol: RČ/IČ

Specifický symbol: 511


Originál smlouvy zašlete do 5 pracovních dnů od uzavření na adresu společnosti CYRRUS:

CYRRUS, a. s.,

Na Florenci 2116/15 (Florentinum recepce A),

Praha 1

Kontaktní osoby v případě dotazů k založeným smlouvám:

Andrea Lindauerová; tel.: 277 008 897; email: [email protected]

Tomáš Machalický; tel.: 538 705 788; email: [email protected]

Kontaktní osoba pro dotazy týkající se obchodu:

Filip Stropek, tel.: +420 221 592 389, email: [email protected]

Zobrazit celý disclaimer