Na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců 2 ve společnosti CYRRUS, a.s., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011898  je poskytována finanční podpora EU. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 100.

Zobrazit celý disclaimer