Pravidla marketingové akce 2021

(dále jen „Pravidla“)

 

 1. Provozovatel marketingové akce
  1. 1. Provozovatelem marketingové akce je společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 63907020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3800 (dále jen „obchodník“).

 

 1. Doba trvání marketingové akce
  1. 1. Marketingová akce probíhá v období od 01. 04. 2021 do 31. 12. 2021.

 

 1. Podmínky jednotlivé marketingové akce
  1. 1. Obchodování bez poplatku
 • klientům obchodníka využívající službu Samostatného obchodování (obchodování mimo investiční službu Moje strategie a službu CYRRUS X) nebudou v průběhu doby trvání marketingové akce účtovány poplatky za obchody s investičními nástroji na veřejných trzích (s akciovými tituly a ETF) dle oddílu B Ceníku obchodníka, a to při každém jednotlivém nákupním pokynu (=1 akciový titul/ETF) v objemu nad 50.000,- CZK nebo ekvivalentu v cizí měně, k cennému papíru vybraného v rámci tzv. Investičního tipu, a to v období, kdy je tento Investiční tip zveřejněný na stránce https://www.cyrrus.cz/aktualne-z-trhu/investicni-tipy. Ostatní poplatky obchodníka, včetně poplatků třetích stan, nejsou tímto dotčeny.
  • tato podmínka se nevztahuje na nákupy provedené peněžními prostředky, které byly v době trvání marketingové akce převedeny do Samostatného obchodování z jiné investiční služby obchodníka, zejména z investiční služby Moje strategie či služby CYRRUS X.

 

 1. 2. Investice bez závazku
 • na všechny peněžité vklady do investiční služby Moje strategie nebo služby CYRRUS Asset Management učiněné v době trvání marketingové akce, se ve lhůtě 12 měsíců od data připsání předmětného peněžitého vkladu nebude účtovat poplatek za nedodržení investičního horizontu dle platného Ceníku obchodníka, a to až do výše předmětných peněžitých vkladů. Peněžité vklady dle věty první se v rámci doby trvání marketingové akce sčítají.

 

 1. 3. Zkuste. CYRRUS
 • v případě, že v době trvání marketingové akce dojde k uzavření komisionářské smlouvy s investiční službou Moje strategie a současně bude vloženo na zřízený majetkový účet u obchodníka peněžitý vklad ve výši 100 000 CZK a více nebo ekvivalent v cizí měně, pak do tří (3) měsíců ode dne podpisu předmětné komisionářské smlouvy, může takový nový klient smlouvu ukončit bez jakéhokoliv důvodu a v takovém případě mu budou vráceny všechny poplatky dle oddílu A platného Ceníku obchodníka.
 • tato podmínka platí při ukončení výběrem peněžních prostředků na účet klienta, nikoliv převodem mezi investičními službami obchodníka nebo převodem k jinému obchodníkovi s cennými papíry.
 • pro uplatnění akce je potřeba, aby klient požádal o navrácení poplatků v rámci marketingové akce před podáním pokynu k výběru telefonicky, písemně či emailem svého makléře.

 

 1. Ostatní pravidla marketingové akce
  1. 1. Marketingové akce dle bodu 3 nelze vzájemně kombinovat.
  2. 2. Obchodník si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu marketingové akce její pravidla, případně marketingovou akci ukončit.
  3. 3. Obchodník si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z marketingové akce kdykoliv na základě vlastního uvážení, zejména v případě porušení smlouvy.
  4. 4. Přijetí smlouvy obchodníkem podléhá standardním schvalovacím pravidlům obchodníka.
  5. 5. Tato Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách www.cyrrus.cz a nabývají účinnosti dnem zahájení marketingové akce dle čl. 2.1.
Zobrazit celý disclaimer