Rozdíl mezi investorem a spekulantem

Způsobů, jak investovat na kapitálových trzích, existuje více. Základem je dělení dle délky trvání jednotlivých obchodů. Můžete se pustit do krátkodobého spekulativního investování, anebo se věnovat investicím s delším časovým horizontem, při kterém není vaše investice závislá na chvilkových trendech.

Při investování na kapitálových trzích vždy podstupujete jistou míru rizika. Nikdo nemůžete tvrdit, že se jedná o 100% výnosnou investici, protože jakkoli dobře můžete být informovaní, nikdy nezvládnete předpovědět budoucnost. To však neznamená, že byste měli rezignovat na získávání informací z tržních analýz, na základě kterých můžete učinit kvalifikovaný odhad.

Pokud plánujete investice v určitém investičním horizontu, ať už se jedná o několik dní či několik let, jste investor. Nicméně existují i způsoby, jak můžete obchodovat v rámci několika hodin či minut. Tyto obchody jsou však často vysoce rizikové, tedy spekulativní.

Když obchody řídí software

Robotické obchodování na intradenní bázi spadá mezi automatizované obchodování řízené softwarem. Tento způsob obchodování byl před lety označen za revoluční, nicméně s sebou přinesl jistá rizika a omyly, jako jsou náhlé propady akciových indexů (někdy až o desítky procent). Tyto přešlapy pak narušují důvěru investorů, ohrožují finanční stabilitu a zvyšují tržní volatilitu (tj. míru rizika).

Rozdíl mezi investorem a spekulantem

Dozorující orgány se proto snaží automatizované obchodování regulovat a eliminovat rizika z nich pramenící. Nicméně vysokofrekvenční obchodování je přes veškerá svá rizika stále legálním způsobem obchodování, který využívají někteří spekulanti. Představme si nyní některé nezákonné postupy.

Zakázané praktiky – churning a misselling

Nadměrné obchodování neboli churning je ilegální, neetická praktika, kterou lze popsat jako snahu obchodníka ruinovat portfolio klientů nadměrnými obchody. Provizní systém je nastaven tak, aby makléře „motivoval“ nabízet klientovi nadměrné obchodování. Za každý uskutečněný obchod totiž makléř dostane odměnu. ČNB se na churning systematicky zaměřuje a postihuje tyto praktiky vysokými pokutami.

Další zakázanou praktikou je misselling, pod kterým si můžeme představit prodej či nabízení investičních nástrojů a produktů, které jsou pro konkrétního klienta nevhodné a nepřiměřené. Stejně tak lze ve spojitosti s misselingem hovořit o nesprávném či neúplném podávání informací o určitém produktu či službě ve snaze jej prodat.

Jak obchodujeme v CYRRUS

Společnost CYRRUS s těmito praktikami zásadně nesouhlasí a před několika lety zcela upustila od provizí za počet uskutečněných obchodů. Makléři CYRRUS jsou přímo motivováni zhodnocením investice klienta. Proto klientům doporučují pouze tituly, u kterých jsou splněny všechny předpoklady pro potenciální výnos.

Záleží samozřejmě na každém zvlášť, jakou cestou se chce při svém obchodování ubírat. CYRRUS doporučuje a zároveň v praxi dokazuje, že obchodování v dlouhodobém horizontu za využití pravidel ochrany kapitálu a na základě analýz odborníků má smysl. Neobchodujeme na základě matematických propočtů v délce několika vteřin, ani se nepouštíme na pole pouhých spekulací. Konkrétní kroky svým klientům doporučujeme na základě předešlých odborných analýz a dlouhodobého monitoringu trhu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.