Jak začíná spolupráce s CYRRUS

  1. Kontakt a zjištění investičního profilu

  2. Podpis komisionářské smlouvy

  3. Aktivace klientského účtu

  4. Sestavení portfolia na míru

Přijďte se poradit, kam investovat

Na začátku každé spolupráce je první kontakt. Budeme rádi, když jej uděláte vy, dozvíme se tak o vás mnohem dříve a spolupráce probíhá zpravidla snáze

Preferujeme osobní kontakt, protože investování není jen o tom vědět, kam investovat milion nebo 50 000 korun, ale také o tom, vědět s kým investujete. Na schůzce se setkáte s naším makléřem, kterého se můžete zeptat na vše, co vás zajímá.

Pokud se rozhodnete investovat prostřednictvím CYRRUS, stane se z našeho makléře váš osobní makléř. Ten pomocí investičního dotazníku zjistí váš vztah k riziku a předchozí zkušenosti v oblasti investic. Poté s vámi probere vhodné investiční nástroje, které můžete využít.

Abychom mohli plnit vaše pokyny a uzavírat vámi schválené obchody na burze cenných papírů, potřebujeme podepsanou komisionářskou smlouvu. Smlouva vám umožní využívat našich služeb, aniž byste museli provádět pravidelné obchody nebo plnit jakékoliv investiční limity.

Jakmile dáte pokyn, že chcete začít investovat, získáte klientský účet, přes který budete zasílat finance, které chcete zhodnotit. Pokud využijete Investiční strategie CYRRUS, osobní makléř s vámi sestaví investiční portfolio na míru a můžete začít investovat na základě pravidelných doporučení. Pokud se rozhodnete pro Samostatné investování, závisí jen na vás, kam investujete své prostředky.

Investujte krok za krokem v Investičních strategiích CYRRUS

  1. Analytický tým zpracuje doporučení dle aktuální situace na trzích

  2. Makléř vám doporučí konkrétní obchody vhodné pro vaše portfolio

  3. Vyberete si, které obchody chcete provést, a telefonicky je potvrdíte makléři

  4. Aktuální hodnotu svých investic můžete sledovat ve VIP sekci

Více o investičních strategiích CYRRUS

V rámci naší služby Investiční strategie můžete zhodnotit své peníze i bez předchozích zkušeností za jasně nastavených podmínek. Po podpisu komisionářské smlouvy neusínáme na vavřínech, ale začínáme pracovat na maximum.

Naši analytici každodenně vyhodnocují informace z finančních trhů, hledají vhodné investiční příležitosti a monitorují možná rizika. Své analýzy, které můžete sledovat ve VIP sekci, pak zasílají makléřům, kteří je vyhodnotí a s ohledem na vaše portfolio vyberou vhodné investice. Veškeré obchody musíte před jejich provedením telefonicky potvrdit.

Také pro vás vybírá osobní makléř vhodné investice, o kterých vás pravidelně informuje formou doporučení. V případě svého zájmu mu konkrétní obchod telefonicky potvrdíte a on jej pro vás zprostředkuje. Je pro nás důležité, abyste se na nás mohli spolehnout, proto pokud máte jakýkoliv dotaz či připomínku, neváhejte nás kontaktovat.

Časté dotazy ohledně investování v CYRRUS

Nejčastějším důvodem, proč investoři nezhodnotí své peníze, je nedostatek trpělivosti. Velmi často totiž prodávají jednotlivé složky svého portfolia příliš brzy. Při investování s CYRRUS získáte podporu mnoha špičkových odborníků, kteří vědí, jak investovat. Každá investiční strategie má proto nastavenou minimální dobu trvání – investiční horizont. Obecně platí, že rizikovější obchody probíhají rychleji než defenzivnější obchody s vyšším zajištěním, proto se investiční horizont, ve kterém je možné dosáhnout plánovaného zhodnocení, zkracuje úměrně rizikovosti investice.

Osobní makléř má na starosti aktivní správu vašeho investičního portfolia. Od makléře obdržíte pravidelná investiční doporučení, z nichž si vyberete a následně opět skrze svého makléře realizujete obchody na burze cenných papírů. Díky osobnímu makléři a uzavřené komisionářské smlouvě se společností CYRRUS tedy můžete obchodovat na burze.

Záleží na aktuálních událostech na finančních trzích a jejich významu pro vaše investiční portfolio. Osobní makléř by vás měl kontaktovat minimálně jednou měsíčně.

Jakmile se blíží konec investice, zavolá vám osobní makléř a navrhne vhodné investiční příležitosti, ve kterých můžete dále zhodnotit své prostředky. V investování samozřejmě můžete nebo nemusíte pokračovat. Doba investování se odvíjí od horizontu vaší investiční strategie.

S výběrem vhodné investiční strategie vám pomůže náš makléř. Nejprve vyplníte investiční dotazník schválený ČNB, na základě kterého zjistíme váš postoj k riziku a zařadíme vás do vhodné investiční strategie. Makléř vás obeznámí s dostupnými investičními nástroji, ze kterých společně sestavíte investiční portfolio na míru.

Investovat můžete minimálně 50 000 Kč.

S investováním jsou spojena rizika, kterým můžete částečně předejít, pokud si vyberete zkušeného brokera s dostatkem aktuálních informací a širokým portfoliem investičních nástrojů. Při obchodování se nevyhnete tržnímu riziku, které souvisí se změnou tržních cen investičních nástrojů a  s nastavením trhu jako takového. Dalšími možnými riziky jsou: úvěrové riziko, měnové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko a operační riziko.

V rámci měsíčního paušálu, jehož výše se liší dle rizikovosti zvolené investiční strategie, získáte služby osobního makléře, analýzy specialistů na finanční trhy, pravidelná investiční doporučení, výpisy z účtu, vedení účtu a přístup do VIP sekce.

Prostřednictvím komisionářské smlouvy můžete využívat investiční služby společnosti CYRRUS a účastnit se obchodování na burze cenných papírů. Smlouva vás nezavazuje k pravidelným ani minimálním investicím, jedná se o dokument, který vám umožní využívat naše služby.

Abyste mohli kdykoliv sledovat výkon svých investic, získáte jako klient společnosti CYRRUS přístup do VIP sekce na tomto webu. Tato prémiová sekce obsahuje veškeré informace, nastavení a nástroje, které potřebujete ke správě svých investic. Základním pilířem investování s CYRRUS je však komunikace s vaším osobním makléřem.

Osobní makléři se naplno věnují správě klientských portfolií. Vyhledávání zajímavých investičních příležitostí s různou rizikovostí a případná nebezpečí na finančních trzích má na starosti analytické oddělení společnosti CYRRUS. Makléři z doporučení analytiků vybírají vhodné obchody pro vaše investiční portfolio. Souhrn vhodných obchodů obdržíte v podobě investičního doporučení, ze kterého si vyberete obchody, které opravdu chcete provést.

Ano můžete, pokud na začátku spolupráce s CYRRUS investujete minimálně 50 000 Kč.

Investování s sebou vždy nese určitou míru rizika. Společnost CYRRUS poskytuje službu Investiční strategie, jejímž smyslem je klientům vytvořit portfolio na míru nejen z hlediska potenciálního výnosu, ale také z hlediska rizikovosti. V rámci našich 6 investičních strategií chráníme investice klientů pomocí diverzifikace portfolia, stop-loss pokynů pro jednotlivé obchody a také aktivní správou portfolia ve formě pravidelných investičních doporučení klientům.

Ano, na burze cenných papírů můžete skrze investiční deriváty investovat také do komodit. Obchody s komoditami jsou běžné v rámci Růstové a Dynamické investiční strategie.

V rámci investičních strategií získáváte pravidelná doporučení od svého makléře, ale které obchody se rozhodnete realizovat, záleží jen na vás. V rámci samostatného obchodování nezískáváte investiční doporučení společnosti CYRRUS a o svých obchodech si rozhodujete zcela sami. Skrze svého osobního makléře můžete uzavírat vybrané obchody na burze.

Ano můžete, ale v případě předčasného ukončení investice je nutné uhradit výstupní poplatek, který se liší v závislosti na dané investiční strategii. Důvodem je, že naši specialisté využívají v rámci jednotlivých investičních strategií různých nástrojů, které mají odlišnou předpokládanou dobu zhodnocení. U dlouhodobých obchodů nelze očekávat vysoké zisky v řádu měsíců a nelze vyloučit ani pokles ceny akcií v určitém období. Váš osobní makléř, který aktivně spravuje vaše investiční portfolio, má k dispozici aktuální informace z finančních trhů a o všem podstatném vás bude informovat.

V rámci investičních strategií získáte možnost aktivní správy svého portfolia skrze osobního makléře. Na základě investičních doporučení můžete rychle reagovat na dění na finančních trzích a rozhodnout se pro optimalizaci svého portfolia. Oproti tomu investicí do podílových fondů ztrácíte kontrolu nad vloženými prostředky a nemáte možnost ovlivnit její průběh. Mnohdy dokonce nevíte, jaká konkrétní aktiva jsou podkladem daného podílového fondu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.