Podílové fondy

Investor se stává podílníkem a získává podílové listy, jejichž hodnota je rovna podílu investovaných prostředků na celkové hodnotě majetku fondu.

Podílové fondy jsou investiční nástroje kolektivního investování. Při investování do nich se nestáváte akcionářem fondu, ale jeho podílníkem a držitelem podílových listů. Největší výhodou je široká nabídka podílových fondů z hlediska výnosově-rizikového profilu, což znamená, že si můžete vybrat produkt, který svými potenciálními výnosy a riziky vyhovuje vašim představám. Kontaktujte CYRRUS a vyberte si investiční nástroj, který vám bude vyhovovat.

Výhody investice: Zápory investice:

Přístup k trhům jinak nedostupným retailovým investorům

Relativně nízká likvidita

Volitelný výnosově-rizikový profil

Dlouhý investiční horizont

Vysoká diverzifikace

Investor nemá přehled o investičním portfoliu

O investování do podílových fondů

Investování do podílových fondů využívají mnozí investoři k pravidelným investicím. Existují však také alternativní nástroje pro pravidelné investice s vyšším potenciálním zhodnocením, ale také s vyšším rizikem. Podílové fondy jsou oblíbené především pro svou diverzitu, širokou diverzifikaci portfolia a možnost dostat se na jinak retailovým investorům nepřístupné trhy.

Mnoho fondů počítá s dlouhým investičním horizontem investorů, někdy i v řádu desítek let. Tyto fondy jsou vhodné k pravidelným investicím nižších částek. Fondy využívají především začínající investoři, kteří nechtějí věnovat příliš času správě svého portfolia. Koš podkladových aktiv podílového fondu je obvykle velmi pestrý. Mějte přehled o svých investicích se společností CYRRUS.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.