Dynamická investiční strategie CYRRUS

Dynamická investiční strategie CYRRUS

Proč omezovat své investice jen na akcie? Využijte Dynamickou investiční strategii a vytvořte si portfolio napříč akciovými, komoditními a měnovými trhy. Cílem strategie je krátkodobé až střednědobé zhodnocení investice ve výši 10 a více procent za rok. Dynamickou investiční strategii s minimálním investičním horizontem 2 roky oceníte, pokud chcete mít možnost výrazně zhodnotit své peníze v krátkém čase a nebojíte se vyššího investičního rizika. V rámci této strategie máte k dispozici některé pákové investiční nástroje.

Více o strategii
Získejte od makléře pravidelná doporučení vhodná pro své investiční portfolio
Využijte investiční příležitosti na akciových, komoditních i měnových trzích
Mějte své portfolio pod kontrolou prostřednictvím stop-loss pokynů
Využijte investiční nástroje s potenciálním zhodnocením nad 10 procent ročně

O dynamické strategii

Dynamická strategie se soustředí na vyhledávání atraktivních příležitostí na akciových, komoditních i měnových trzích. Nabízí široké možnosti diversifikace rizik a výnosový potenciál široké škály aktiv. 

Akciová složka dynamického portfolia je tvořena především akciemi středně velkých a volatilních firem. Mezi těmi nechybí technologické akcie a akcie firem krátce po IPO. V této strategii je možné využívat u vybraných pozic jak bezpákové, tak i pákové instrumenty, a to oběma směry. Riziko je ošetřeno především použitím stop-loss pokynů. 

Investiční horizont je minimálně dvouletý, avšak doba držby jednotlivých pozic se pohybuje od dnů až po měsíce.

O dynamické strategii

V naší dynamické strategii denně reagujeme na vývoj na akciových trzích a snažíme se nacházet dlouhodobé i krátkodobé investiční příležitosti bez ohledu na to, jak je firma velká, jestli za akcie vyplácí dividendu nebo jestli je momentálně v zisku. Kromě toho vyhledáváme i akcie relativně rizikovější, které mají nějaký příběh a z toho pramenící vysoký růstový potenciál do budoucna. Takové akcie pak doporučujeme do portfolií i na delší dobu. Ideálními příklady firem vhodných do dynamické strategie jsou ty z oblastí biotechnologií, vývoje softwaru, těžby či určitých oblastí bankovnictví. Kromě nich také čas od času doporučujeme nákup některých komodit či měnových párů. Vyšší potenciální výnos za cenu vyššího rizika – to je hlavní motto dynamické strategie.

Petr PelcPortfolio manažer pro Dynamickou investiční strategii CYRRUS

Jak fungují investiční strategie CYRRUS

  1. Analytický tým zpracuje doporučení dle aktuální situace na trzích

  2. Makléř vám doporučí konkrétní obchody vhodné pro vaše portfolio

  3. Vyberete si, které obchody chcete provést, a telefonicky je potvrdíte makléři

  4. Aktuální hodnotu svých investic můžete sledovat ve VIP sekci

Časté dotazy k Dynamické Investiční strategii

Nejčastějším důvodem, proč investoři nezhodnotí své peníze, je nedostatek trpělivosti. Buď prodávají jednotlivé složky svého portfolia příliš brzy, nebo naopak příliš pozdě. Při investování s CYRRUS získáte podporu mnoha špičkových odborníků, kteří vědí jak investovat. Každá investiční strategie má proto nastavenou minimální dobu trvání – investiční horizont. Obecně platí, že rizikovější obchody probíhají rychleji než obchody s vyšším zajištěním, proto se investiční horizont, ve kterém je možné dosáhnout plánovaného zhodnocení, zkracuje úměrně rizikovosti investice.
Osobní makléř má na starosti aktivní správu vašeho investičního portfolia. Od makléře obdržíte pravidelná investiční doporučení, z nichž si vyberete a následně opět skrze svého makléře realizujete obchody na burze cenných papírů. Díky osobnímu makléři a uzavřené komisionářské smlouvě se společností CYRRUS tedy můžete uzavírat obchody na burze.
Záleží na aktuálních událostech na finančních trzích a jejich významu pro vaše investiční portfolio. Osobní makléř by vás měl kontaktovat minimálně jednou měsíčně.
 
Jakmile se blíží konec investice, zavolá vám osobní makléř a navrhne vhodné investiční příležitosti, ve kterých můžete dále zhodnotit své prostředky. V investování samozřejmě můžete nebo nemusíte pokračovat. Doba investování se odvíjí od horizontu vaší Investiční strategie.
S výběrem vhodné investiční strategie vám pomůže náš makléř. Nejprve vyplníte investiční dotazník schválený ČNB, na základě kterého zjistíme váš postoj k riziku a zařadíme do vhodné investiční strategie. Makléř vás obeznámí s dostupnými investičními nástroji, ze kterých společně sestavíte investiční portfolio na míru.
 
Investovat můžete minimálně 50 000 Kč.
S investováním jsou spojena rizika, kterým můžete částečně předejít, pokud si vyberete zkušeného brokera s dostatkem aktuálních informací a širokým portfoliem investičních nástrojů. Při obchodování se nevyhnete tržnímu riziku, které souvisí se změnou tržních cen investičních nástrojů a  s nastavením trhu jako takového. Dalšími možnými riziky jsou: úvěrové riziko, měnové riziko, likviditní riziko, úrokové riziko a operační riziko.
 
V rámci měsíčního paušálu, jehož výše se liší dle rizikovosti zvolené investiční strategie, získáte služby osobního makléře, analýzy specialistů na finanční trhy, pravidelná investiční doporučení, výpisy z účtu, vedení účtu a investičních nástrojů.
 
Prostřednictvím komisionářské smlouvy můžete využívat investiční služby společnosti CYRRUS a účastnit se obchodování na burze cenných papírů. Smlouva vás nezavazuje k pravidelným ani minimálním investicím, jedná se o dokument, který vám umožní využívat naše služby.
Abyste mohli kdykoliv sledovat výkon svých investic, získáte jako klient společnosti CYRRUS přístup do VIP sekce na tomto webu. Tato prémiová sekce obsahuje veškeré informace, nastavení a nástroje, které potřebujete ke správě svých investic. Základním pilířem investování s CYRRUS je však komunikace s vaším osobním makléřem.
 
Osobní makléři se naplno věnují správě klientských portfolií. Vyhledávání zajímavých investičních příležitostí s různou rizikovostí a případná nebezpečí na finančních trzích má na starosti analytické oddělení společnosti CYRRUS. Makléři z doporučení analytiků vybírají vhodné obchody pro vaše investiční portfolio. Souhrn vhodných obchodů obdržíte v podobě investičního doporučení, ze kterého si vyberete obchody, které opravdu chcete provést.
 
Ano můžete, pokud na začátku spolupráce s CYRRUS investujete minimálně 50 000 Kč.
 

Investování sebou vždy nese určitou míru rizika. Společnost CYRRUS poskytuje službu Investiční strategie, jejímž smyslem je klientům vytvořit portfolio na míru nejen z hlediska potenciálního výnosu, ale také z hlediska rizikovosti. V rámci našich šesti investičních strategií chráníme investice klientů pomocí diverzifikace portfolia, stop-loss pokynů pro jednotlivé obchody a také aktivní správou portfolia ve formě pravidelných investičních doporučení klientům.
 

Ano, na burze cenných papírů můžete skrze různé nástroje investovat do komodit. V rámci strategií se s komoditami setkáte nejvíce u Dynamické a Spekulativní strategie.
V rámci investičních strategií získáváte pravidelná doporučení od svého makléře, ale které obchody se rozhodnete realizovat, záleží jen na vás. V rámci samostatného obchodování nezískáváte investiční doporučení společnosti CYRRUS a o svých obchodech si rozhodujete zcela sami. Za své investice tedy vždy zodpovídáte sami, osobní makléř je jen zprostředkovatelem obchodu na burze.
 
Ano můžete, ale v případě předčasného ukončení investice je nutné uhradit výstupní poplatek, který se liší v závislosti na dané investiční strategii. Důvodem je, že naši specialisté využívají v rámci jednotlivých investičních strategií různých nástrojů, které mají odlišnou předpokládanou dobu zhodnocení. U dlouhodobých obchodů nelze očekávat vysoké zisky v řádu měsíců a nelze vyloučit ani propad ceny akcií v určitém období. Váš osobní makléř, který aktivně spravuje vaše investiční portfolio, má k dispozici aktuální informace z finančních trhů a o všem podstatném vás bude informovat.
 
V rámci investičních strategií získáte možnost aktivní správy svého portfolia skrze osobního makléře. Na základě investičních doporučení můžete rychle reagovat na dění na finančních trzích a rozhodnout se pro optimalizaci svého portfolia. Oproti tomu investicí do podílových fondů ztrácíte kontrolu nad vloženými prostředky a nemáte možnost ovlivnit její průběh.
 

Kolik zaplatíte v rámci dynamické strategie?

V CYRRUS chceme, abyste vydělávali, nejen obchodovali. Proto jsme se rozhodli zrušit poplatky za jednotlivé obchody a nastavit pevně daný paušál za naše služby. Naši makléři jsou finančně motivováni zhodnotit vaši investici na předem stanovenou úroveň. V rámci dynamické investiční strategie představuje tuto úroveň zhodnocení 6 % p. a. Poplatky třetích stran náš ceník nezohledňuje.

Poplatek obchodníka za obchod Měsíční poplatek za správu portfolia Poplatek z kladného výnosu
Dynamická investiční strategie CYRRUS ZDARMA 0,49 %měsíčně 20 %z výnosu nad 6 % p. a.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.