Investiční strategie CYRRUS

Investiční strategie CYRRUS

Využijte revoluční způsob investování do cenných papírů. Klienti, kteří využívají Investičních strategií CYRRUS, dosahují v nadpoloviční většině případů výnosu 10 a více procent ročně. V rámci této investiční služby máte k dispozici naše know-how při obchodování na burze.

K dispozici získáte osobního makléře, který vám nejen zodpoví vaše otázky ohledně investování, ale bude také vyhledávat vhodné investiční příležitosti pro vaše portfolio. Pokyn ke každému nákupu či prodeji svých cenných papírů musíte vždy schválit. V rámci Investičních strategií si můžete vytvořit několik portfolií s různým rizikově-výnosovým profilem.

 

Typy investičních strategií
Diverzifikované investiční portfolio vytvoříte ve spolupráci s makléřem
Získáte osobního makléře a podporu analytického týmu
Neplatíte poplatky za jednotlivé obchody, ale za správu portfolia
Vyberete si míru zhodnocení a riziko, které jste ochotni podstoupit

Kam investuji v rámci Investičních strategií?

Služba Investiční strategie slouží k vytvoření optimálního investičního portfolia s ohledem na dlouhodobé cíle klientů. Při tvorbě portfolia máte k dispozici širokou paletu investičních nástrojů od akcií a dluhopisů přes investiční certifikáty až po ETF. Nedílnou součástí této služby jsou exkluzivní informace ze světových trhů, které získáte prostřednictvím osobního makléře, který vám také na základě aktuální situace na trzích navrhne, jak upravit své portfolio. Cílem Investičních strategií není rychlý zisk prostřednictvím spekulací, ale dlouhodobě udržitelný výnos.

Srovnání výkonu Investičních strategií a Samostatného obchodování

Jak číst v grafu: Investiční strategie mají lepší výkonnost než služba Samostatné obchodování. V grafu vidíte, že 51,3 % klientů dosahuje s investiční strategií výkonnosti 10 % p. a. a více, kdežto stejné úspěšnosti dosahuje pouze 14,3 % samostatně obchodujících klientů.

 • Výkonnosti jsou zobrazeny pro celé fungování služby. Jedná se o hrubé výkonnosti 1. 7. 2012 - 31. 12. 2015

Typy Investičních strategií CYRRUS

Konzervativní

 • Rizikovost Nízká
 • Investiční horizont 4 roky
 • Nástroje

  Garantované certifikáty
  Dluhopisy
   

 • Cílový výkon Překonání inflace

CYRRUS renta

 • Rizikovost Nižší
 • Investiční horizont 3 roky
 • Nástroje

  CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK
  Reverse convertible
  Další emise CYRRUS

 • Cílový výkon 4 % p. a.

Hodnotová

 • Rizikovost Nižší
 • Investiční horizont 3 roky
 • Nástroje

  Blue Chip akcie
  Reverse Convertible
  Bonus certifikáty

 • Cílový výkon 6 % - 10 % p. a.

Růstová

 • Rizikovost Střední
 • Investiční horizont 2 roky
 • Nástroje

  Akcie
  Bonusové certifikáty
  Diskontované certifikáty

 • Cílový výkon 8 % - 12 % p. a.

Dynamická

 • Rizikovost Vyšší
 • Investiční horizont 2 roky
 • Nástroje

  Akcie
  Investiční certifikáty
  ETF

 • Cílový výkon 12 % p. a. a více

Spekulativní

 • Rizikovost Vysoká
 • Investiční horizont 1 rok
 • Nástroje

  Knock Out
  Marže
  Finanční páka

 • Cílový výkon 12 % p. a. a více

Časté dotazy ke strategiím CYRRUS

Nejčastějším důvodem, proč investoři nezhodnotí své peníze, je nedostatek trpělivosti. Velmi často totiž prodávají jednotlivé složky svého portfolia příliš brzy. Při investování s CYRRUS získáte podporu mnoha špičkových odborníků, kteří vědí, jak investovat. Každá investiční strategie má proto nastavenou minimální dobu trvání – investiční horizont. Obecně platí, že rizikovější obchody probíhají rychleji než defenzivnější obchody s vyšším zajištěním, proto se investiční horizont, ve kterém je možné dosáhnout plánovaného zhodnocení, zkracuje úměrně rizikovosti investice.

Osobní makléř má na starosti aktivní správu vašeho investičního portfolia. Od makléře obdržíte pravidelná investiční doporučení, z nichž si vyberete a následně opět skrze svého makléře realizujete obchody na burze cenných papírů. Díky osobnímu makléři a uzavřené komisionářské smlouvě se společností CYRRUS tedy můžete obchodovat na burze.

Záleží na aktuálních událostech na finančních trzích a jejich významu pro vaše investiční portfolio. Osobní makléř by vás měl kontaktovat minimálně jednou měsíčně.

Jakmile se blíží konec investice, zavolá vám osobní makléř a navrhne vhodné investiční příležitosti, ve kterých můžete dále zhodnotit své prostředky. V investování samozřejmě můžete nebo nemusíte pokračovat. Doba investování se odvíjí od horizontu vaší investiční strategie.

S výběrem vhodné investiční strategie vám pomůže náš makléř. Nejprve vyplníte investiční dotazník schválený ČNB, na základě kterého zjistíme váš postoj k riziku a zařadíme vás do vhodné investiční strategie. Makléř vás obeznámí s dostupnými investičními nástroji, ze kterých společně sestavíte investiční portfolio na míru.

Investovat můžete minimálně 100 000 Kč.

S investováním jsou spojena rizika, kterým můžete částečně předejít, pokud si vyberete zkušeného brokera s dostatkem aktuálních informací a širokým portfoliem investičních nástrojů. Při obchodování se nevyhnete tržnímu riziku, které souvisí se změnou tržních cen investičních nástrojů a  s nastavením trhu jako takového. Dalšími možnými riziky jsou: úvěrové riziko, měnové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko a operační riziko.

V rámci měsíčního paušálu, jehož výše se liší dle rizikovosti zvolené investiční strategie, získáte služby osobního makléře, analýzy specialistů na finanční trhy, pravidelná investiční doporučení, výpisy z účtu, vedení účtu a přístup do VIP sekce.

Prostřednictvím komisionářské smlouvy můžete využívat investiční služby společnosti CYRRUS a účastnit se obchodování na burze cenných papírů. Smlouva vás nezavazuje k pravidelným ani minimálním investicím, jedná se o dokument, který vám umožní využívat naše služby.

Abyste mohli kdykoliv sledovat výkon svých investic, získáte jako klient společnosti CYRRUS přístup do VIP sekce na tomto webu. Tato prémiová sekce obsahuje veškeré informace, nastavení a nástroje, které potřebujete ke správě svých investic. Základním pilířem investování s CYRRUS je však komunikace s vaším osobním makléřem.

Osobní makléři se naplno věnují správě klientských portfolií. Vyhledávání zajímavých investičních příležitostí s různou rizikovostí a případná nebezpečí na finančních trzích má na starosti analytické oddělení společnosti CYRRUS. Makléři z doporučení analytiků vybírají vhodné obchody pro vaše investiční portfolio. Souhrn vhodných obchodů obdržíte v podobě investičního doporučení, ze kterého si vyberete obchody, které opravdu chcete provést.

Ano můžete, pokud na začátku spolupráce s CYRRUS investujete minimálně 50 000 Kč.

Investování s sebou vždy nese určitou míru rizika. Společnost CYRRUS poskytuje službu Investiční strategie, jejímž smyslem je klientům vytvořit portfolio na míru nejen z hlediska potenciálního výnosu, ale také z hlediska rizikovosti. V rámci našich 6 investičních strategií chráníme investice klientů pomocí diverzifikace portfolia, stop-loss pokynů pro jednotlivé obchody a také aktivní správou portfolia ve formě pravidelných investičních doporučení klientům.

Ano, na burze cenných papírů můžete skrze investiční deriváty investovat také do komodit. Obchody s komoditami jsou běžné v rámci Růstové a Dynamické investiční strategie.

V rámci investičních strategií získáváte pravidelná doporučení od svého makléře, ale které obchody se rozhodnete realizovat, záleží jen na vás. V rámci samostatného obchodování nezískáváte investiční doporučení společnosti CYRRUS a o svých obchodech si rozhodujete zcela sami. Skrze svého osobního makléře můžete uzavírat vybrané obchody na burze.

Ano můžete, ale v případě předčasného ukončení investice je nutné uhradit výstupní poplatek, který se liší v závislosti na dané investiční strategii. Důvodem je, že naši specialisté využívají v rámci jednotlivých investičních strategií různých nástrojů, které mají odlišnou předpokládanou dobu zhodnocení. U dlouhodobých obchodů nelze očekávat vysoké zisky v řádu měsíců a nelze vyloučit ani pokles ceny akcií v určitém období. Váš osobní makléř, který aktivně spravuje vaše investiční portfolio, má k dispozici aktuální informace z finančních trhů a o všem podstatném vás bude informovat.

V rámci investičních strategií získáte možnost aktivní správy svého portfolia skrze osobního makléře. Na základě investičních doporučení můžete rychle reagovat na dění na finančních trzích a rozhodnout se pro optimalizaci svého portfolia. Oproti tomu investicí do podílových fondů ztrácíte kontrolu nad vloženými prostředky a nemáte možnost ovlivnit její průběh. Mnohdy dokonce nevíte, jaká konkrétní aktiva jsou podkladem daného podílového fondu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.