O depozitáři CYRRUS

 

V CYRRUS se snažíme stále hledat cesty chytrých investic. Zároveň však nabízíme i služby depozitáře CYRRUS, díky kterému můžete mít jako klient jistotu, že opatrujeme Váš majetek ve fondu, do kterého investujete. Vaším řešením pro ochranu investic tohoto typu je právě depozitář CYRRUS. Kromě opatrování a evidence cenných papírů a i jiného majetku, do kterého prostřednictvím fondu investujete, máte s depozitářem CYRRUS navíc  jistotu, že s vašimi investicemi je nakládáno přesně tak, jak si přejete. Tedy pouze v souladu s vašimi požadavky a se strategií fondu a jeho pravidly. Nad těmito procesy „bdí“ nejen depozitář, ale na činnost depozitáře dohlíží i Česká národní banka.

 

  • Pečuje o vaše investice ve fondech
  • Vede peněžní účty fondu (kontroluje transakce na vašem účtu a hodnotí, zdali odpovídají strategii fondu a účelům jeho investicí)
  • Kontroluje, zdali nákup, prodej a celková hodnota podílových listů či investičních akcií je v souladu se zákony a ideou fondu
  • Ověřuje, zdali byl oceněn majetek a dluhy fondu či vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem tohoto fondu
  • Dohlíží, zdali jsou používány výnosy plynoucí pro tento fond
  • Provádí příkazy obhospodařovatele v souladu se statutem fondu a v souladu s depozitářskou smlouvou
  • Je pod přímým dohledem ČNB
Zobrazit celý disclaimer

Zaujaly vás služby depozitáře CYRRUS?
Dejte nám vědět a my vám zavoláme!

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Zavolejte nám