Jak to funguje? Jednoduše

Nejvýhodnější podmínky 

na nezainvestované prostředky v Čechách

 

Založení a vedení obchodního účtu

je úplně ZDARMA

 

Žádné háčky

a podivné podmínky

 

Online a jednoduše

z pohodlí domova

Bez omezení

minimální či maximální částky

 

Možnost peníze kdykoli vybrat či zainvestovat

a vytáhnout z trhu možná dokonce ještě více

 

Zobrazit celý disclaimer

Investiční příležitosti se nerodí každý den. Když se ale objeví, je nutné reagovat rychle. Proto je praktické mít připravené peníze v pohotovosti u vašeho brokera. Pokud zrovna nebudou zainvestované, budou úročeny sazbou až 5,65 % p. a. Díky tomu dává tato příprava perfektní smysl.

Vít HradilHlavní ekonom CYRRUS

 

Proč tedy CYRRUS?

Protože nejsme banka a našich klientů si vážíme. U nás nevnímáme klienta jako "jednoho z mnoha". Klienty známe jménem, víme, co od investování chtějí, a občas s nimi i na oběd zajdeme. Individuální přístup a bezprostřední péče. To je naše cesta. Naši klienti řeší problém - jak ochránit nezainvestované prostředky před inflací? Úročení zůstatků je naše odpověď. Navíc jsme česká společnost – peníze našich klientů jsou v dobrých rukou.

 

 

Jak dlouho budou vaše nezainvestované prostředky takto úročeny?

Dokud budou sazby ČNB vysoko a banka, u které máte prostřednictvím CYRRUS uložené nezainvestované prostředky nezmění podmínky, budou zůstatky na obchodním účtu nadstandardně úročeny.

 

Zobrazit celý disclaimer

Jak je tak vysoký úrok vůbec možný?

Úrokové sazby na finančním trhu se odvíjejí od stávajících sazeb stanovených Českou národní bankou. Ta je poslední dobou energicky zvyšuje a panuje přesvědčení, že v tom bude i nadále pokračovat. Na peněžním trhu tak nyní lze za vklady v českých korunách inkasovat čím dál vyšší úroky. CYRRUS jako obchodník s cennými papíry ukládá prostředky klientů u českých bank. Úroky na těchto účtech získané je povinen připisovat zpět právě Vám, majitelům těchto financí. Díky tomu můžete i vy bezpečně dosáhnout na mimořádně vysoký úrok z volných finančních prostředků . Stačí se jen bezpečně a online zasmluvnit v našem systému, poslat prostředky na obchodní účet a dopad inflace na vaše finance se může radikálně snížit.

 

Nestačí vám aktuální úroková sazba? Máte ambici porazit inflaci a nebojíte se investičního rizika? Podívejte se na aktuální seznam nabízených CYRRUS investic. Zjistěte více ZDE.

 

Zobrazit celý disclaimer

Staňte se naším klientem ještě dnes. Online a zdarma!

Založení účtu probíhá online v našem zabezpečeném systému. Připravte si prosím doklad totožnosti a cca 10 minut vašeho času. Děkujeme. TÝM CYRRUS

Jak to celé funguje?

  1. Pro založení obchodního účtu musíme ověřit vaši identitu. Stačí vyplnit osobní údaje, číslo vašeho bankovního účtu a adresu.
  2. Dále nahrajete dva doklady totožnosti a potvrzení o bankovním účtu otevřeném na Vaše jméno. Může to být výpis z účtu nebo třeba smlouva.
  3. Nezbytnou součástí je také vyplnění investičního dotazníku (jaké jsou vaše zkušenosti s investováním, obecné znalosti, postoj k riziku…).
  4. Smlouvu poté podepíšete. Jak jinak než online. Na Vámi uvedené telefonní číslo Vám pošleme ověřovací SMS kód. Ten opíšete do připraveného formuláře.
  5. Hotovo. Vítáme vás v CYRRUS.

Ano, ale pozor! Pokud zastupujete právnickou osobu, je nutné, abyste sjednal založení obchodního účtu osobně na některé z našich poboček. Založení obchodního účtu ONLINE je aktuálně bohužel dostupné pouze pro fyzické osoby. Schůzku si můžete domluvit na bezplatné lince 800 297 787.

Úročení je závislé na aktuálních sazbách, které CYRRUS poskytují partnerské finanční instituce na klientských účtech. Proto se sazba může v čase měnit. Pokud pro Vás naše sazba přestane být atraktivní, můžete kdykoliv nezainvestované prostředky vybrat. Okamžitě a bez jakýchkoliv poplatků.

Vaše úročené nezainvestované vklady budou uloženy na bankovním účtu v naší partnerské bance v České republice, a to na účtu vedeném ve zvláštním režimu podle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Vklady tak budou pojištěny stejným způsobem, jako např. peníze na vašem běžném bankovním účtu (§ 41a a násl. zákona o bankách), tedy ve výši 100 % částky vypočtené podle zákona o bankách, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 EUR. Podrobnější info ZDE (odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-21#cast14).

Za připsání úroku je účtován poplatek dle ceníku CYRRUS dostupného na našich webových stránkách. Momentálně je výše poplatku 0,4 % p. a. z aktuálního zůstatku na Vašem finančním účtu. Nezapomeňte také, že na úročení se dle české legislativy vztahuje srážková daň.

Úroky se připisují měsíčně. Zpravidla v prvních dnech následujícího měsíce.

Vzhledem k dynamické ekonomické situaci na celém světě a dalším okolnostem Vám pochopitelně nemůžeme výši úroku garantovat ani nijak zprostředkovaně zafixovat. Avšak v případě, že pro Vás naše podmínky v budoucnu přestanou být výhodné, můžete si peníze kdykoliv bez poplatku vybrat. Žádný háček.

Existují tři extrémní případy, pro které se vztahuje na nezainvestované peníze v CYRRUS zákonné pojištění. V případě insolvence obchodníka (CYRRUS) nebo insolvence partnerské banky jsou vaše nezainvestované peníze a případně další prostředky vedené u této banky pojištěny do výše 100 %, avšak maximálně do výše 100 000 EUR. V případě podvodného jednání obchodníka (CYRRUS) – neoddělení klientského a vlastního majetku a následného zneužití cizích vkladů  – jsou vaše nezainvestované peníze pojištěny do výše 90 %, avšak maximálně do výše 20 000 EUR.

Jako licencovaný obchodník s cennými papíry podléháme přísným kontrolám ze strany regulátora ČNB a po dobu 25 let fungování na českém trhu vedeme majetek společnosti CYRRUS na peněžením účtu striktně odděleném od klientského peněžního účtu. Klientský účet je veden samostatně ve zvláštním režimu podle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách u tuzemské banky. Podrobné stanovisko najdete ZDE

Zavoláte na naši bezplatnou linku 800 297 787. V pracovních hodinách jsou naši zaměstnanci k dispozici a případné požadavky s vámi bezodkladně vyřídí.

Naši partneři

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tyto webové stránky jsou provozovány společností CYRRUS, a.s., IČ 639 07 020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „společnost“ nebo „CYRRUS“). Společnost prostřednictvím webových stránek kontroluje a dále zpracovává informace uložené v souborech typu cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem mimo jiné i k personalizaci obsahu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech. Více informací zde.