Kapitálová garance?

Na investičním trhu se pohybujeme už 25 let a díky tomu Vám můžeme nabídnout investiční produkty, které v České republice nemají obdoby. Jeden z produktů, na které jsme nejpyšnější, jsou certifikáty s garancí investované částky. Ano, přesně tak, jde o investici s omezeným rizikem ztráty. Žádný háček. V minulosti jsme nabízeli různé druhy investičních certifikátů bez kapitálové garance. U tohoto produktu vám ale garantujeme návratnost investice ve výši 90 % a zároveň nabízíme možnost zhodnotit vaši investici až o 24 % za tři roky. 10 versus 24, to je férový poměr, nemyslíte?

Výnos až 24 % za tři roky?

Nejsme banka. Jde nám o to, aby naši klienti vydělávali. Jen tak totiž budeme vydělávat i my. Osm procent ročně je podle nás optimální výnos. Méně procent je pro investory málo atraktivních, více příliš riskantních. V CYRRUS investujeme chytře, zlatou střední cestou – a pokud možno s GARANCÍ. Přesná výše konečného výnosu se odvíjí od růstu cen podkladových aktiv - vybraných akcií. Detailní popis výnosového profilu můžete nastudovat zde. A pokud na to nemáte čas, tak se spojte s naším makléřem a vše vám vysvětlíme

Jakých výsledků dasahují tyto typy investic? 

Investiční certifikát, který aktuálně nabízíme, patří do naší úspěšné produktové řady TOP PICKS. Tyto investice nabízíme na přelomu každého roku už od ledna 2015, a ještě nás ani naše klienty nezklamaly. TOP PICKS reprezentuje každoroční výběr společností, jejichž růstu naše analytické oddělení bezmezně důvěřuje. Letos máme dvě farmaceutické firmy, telekomunikačního giganta a inovativního distributora pitné vody. Které společnosti to jsou? Nahlédněte do brožury

 

Klikněte pro stažení brožury

Kdo za tím stojí? 

Pokud vám někdo nabízí garanci, pak je určitě na místě vědět, zda dokáže svému slibu také dostát. Garantované investiční certifikáty pro nás vyrábějí velké světové investiční banky s nezpochybnitelným renomé. V tomto případě Goldman Sachs International. Investovat do tohoto garantovaného certifikátu pak můžete výhradně přes CYRRUS. Pokud jste o nás neslyšeli, patříme mezi největší obchodníky s cennými papíry v České republice. Máme samozřejmě licenci České národní banky, jsme členem AKAT a účastníky garančního fondu. 

Zobrazit celý disclaimer
Dychtíte po podrobnostech?

Dychtíte po podrobnostech?

Veškeré důležité informace najdete v produktové brožuře!

Stáhnout brožuru

Jak garantovaná investice funguje? Náš makléř zodpoví všechny vaše otázky. Nezávazně.

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

FAQ

Kapitálová ochrana u tohoto certifikátu je nastavena na 90 %. To znamená, že i když ke Dni finálního ocenění ztratí některá z Podkladových akcií více než 10 % své počáteční hodnoty, tak investor získá zpět 90 % investovaného kapitálu. Jinými slovy i kdyby nastal ten nejčernější scénář a všechny akcie spadly tzv. "na nulu", dostanete zpět 90 % investice.

Nechceme vám zbytečně zamotat hlavu, ale pokud chcete opravdu nahlédnout pod pokličku, tak zde je odpověď pro fajnšmekry:

Certifikát v sobě obsahuje dvě části. Dominantní část tvoří dluhopisy vydané emitentem certifikátu (v tomto případě Goldman Sachs International). Ta má jasný účel a tím je zajistit požadovanou míru kapitálové garance ve splatnosti certifikátu. Hodnota tohoto dluhopisu proto v čase roste tak, aby při splatnosti dokázala zajistit vždy minimálně deklarovanou míru návratnosti kapitálu a nestane se tak, že by certifikát vyplatil méně, než garantovaných 90 %.

Druhou část pak tvoří koktejl opčních kontraktů, které emitent uzavírá na opčním trhu v době vzniku certifikátu. Tento mix je přísně střeženým tajemstvím a know-how každého emitenta a liší se v návaznosti na zvolená podkladová aktiva a typ certifikátu. Aktuální cena těchto opčních kontraktů se v průběhu života certifikátu mění podle tržních podmínek a především podle výkonnosti podkladových akcií. V případě, že se cena podkladových akcií pohybuje příznivým směrem, tržní hodnota opcí roste a naopak v případě nepříznivého vývoje jejich hodnota klesá. Ve splatnosti jsou to právě tyto opční kontrakty, které svojí hodnotou zajistí v případě požadované výkonnosti podkladových akcií dostatek finančních prostředků pro výplatu předem stanoveného kuponového výnosu.

Spojením dluhopisové a opční části tedy ve finále vzniká strukturovaný produkt (certifikát), který je schopen zajistit ochranu 90 % Vaší investice a zároveň přinést zajímavé zhodnocení a to až 8 % ročně.

Minimální částka je 200 000 Kč.

Tato investice je měnově zajištěna v CZK. Investor tedy neparticipuje na vývoji měnového kurzu.

Garance i potenciální výnos platí ke Dni splatnosti (tedy po třech letech). Certifikát však lze prodat i kdykoliv dříve se ziskem nebo ztrátou za jeho aktuální tržní cenu dle podmínek na trhu. Tržní cenu certifikátu lze sledovat na denní bázi v naší webové klientské sekci nebo mobilní aplikaci.

Sestavit investiční certifikát je svým způsobem alchymie. Na výši možné garance má vliv současná tržní situace, celková investovaná částka a opravdu mnoho dalších parametrů. V aktuálních tržních podmínkách jsme kvalitně schopni sestavit certifikát na úrovni 90 %. Vyšší garance by bylo možno dosáhnout, ale pak již na úkor kvality (výnosu) - a to dělat rozhodně nechceme.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.