Co můžete získat?

Certifikát obsahuje 4 podkladová aktiva - akcie Spotify, ExxonMobil, Nestlé a Morgan Stanley. Výnos certifikátu je pak odstupňovaný dle toho podkladu, který bude na konci investice nejméně výkonný. 

Zobrazit celý disclaimer

Tři možné scénáře

Ideální scénář: Stačí když nejméně výkonné Podkladové aktivum zůstane na stejných hodnotách jako při počátku investice. Nemusí tedy vzrůst ani o kousek, ale výnos bude činit 30 %.


Příznivý scénář: Nejméně výkonné Podkladové aktivum může oproti své Počáteční hodnotě klesnout o až 15 % a investor stále obdrží výnos ve výši 15 %.

 

Negativní scénář: Nejméně výkonné Podkladové aktivum kleslo o více než 15 % oproti své Počáteční hodnotě, investor ale získává zpátky 85 % své investované částky. Takže i když podklad klesne třeba o 50 %, máte garantováno, že se vám 85 % investovaného kapitálu vrátí zpět.

Tři možné scénáře
Zobrazit celý disclaimer

Co je uvnitř?

Hudební sektor zde zastoupí streamovací služba Spotify.

 

K cestování se dostaneme mírnou oklikou přes firmu ExxonMobil, která podniká v těžebním průmyslu a přináší tak ropu a zemní plyn, bez kterých by se cestovalo jen těžko.

 

Za sektor mlsání je zde švýcarský korporát Nestlé, známý produkty jako Granko, Nesquik, JoJo, Bonpari, Lentilky, Hašlerky, Orion, KitKat, Margot či třeba Modré z nebe.

 

A za sektor rozmazlování přichází investiční banka Morgan Stanley, která přináší lidem luxus a péči v podobě investic.

Co je uvnitř?
Zobrazit celý disclaimer

Zkuste. CYRRUS nebo INVESTICE BEZ ZÁVAZKŮ

Víme, že investování je stres a vyvolává otázky: „Je investice dobrá? Nechtějí mě natáhnout?“

Abychom předešli těmto obavám, udělali jsme krok vpřed – začínající investoři smí ukončit smlouvu do tří měsíců bez udání důvodu a vrátí se jim všechny poplatky.

Našim klientům rušíme poplatek za nedodržení investičního horizontu u nových vkladů, které proběhnou v době trvání akce. Můžete investici ukončit, kdy budete chtít.

Dychtíte po podrobnostech?

Dychtíte po podrobnostech?

Veškeré důležité informace najdete v produktové brožuře!

Stáhnout brožuru

Máte otázky? Napište nám a náš makléř se vám nezávazně ozve.

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.