TWIN-WIN CYRRUS CERTIFIKÁT: ROPA WTI

TWIN-WIN CYRRUS CERTIFIKÁT: ROPA WTI

Jak se vypořádat jako investor s případným poklesem ceny ropy na světových trzích? Samozřejmě na něm vydělat. Umožní vám to jedinečný investiční certifikát s funkcionalitou Twin-Win, který předpokládá volatilitu WTI Crude Oil a umožňuje získat výnos při růstu i poklesu podkladového aktiva (WTI Crude Oil).

Zjistěte, jakými způsoby vám investiční certifikát Twin-Win: Ropa WTI umožňuje dosáhnout atraktivního výnosu až 26 % za 2 roky.

Více o investici
Výnos až 26 % za 2 roky
Výnos při růstu i částečném poklesu hodnoty WTI ropy
Bez měnového zajištění
Doba splatnosti certifikátu 2 roky
Akce: Milujte je a množte je

Akce: Milujte je a množte je

Investujte v květnu a získejte vedení účtu v rámci služby Moje strategie na 2 měsíce zdarma. Využít můžete například tento investiční certifikát s výnosem až 26 % za 2 roky.

Proč investovat do Twin-Win certifikátu?

Za největší výhodu tohoto certifikátu investoři považují možnost vydělat na růstu i poklesu hodnoty Podkladového aktiva. Rozhodným dnem pro určení výše výnosu či případné ztráty je Den finálního ocenění (28. 5. 2019), jedná se tedy o investici s dvouletou dobou splatnosti. Maximální výnos je 26 % p. a.

Pokud hodnota Podkladového aktiva certifikátu - WTI Crude Oil - vzroste o 26 % a více (srovnání Počáteční hodnoty a hodnoty v Den finálního ocenění), pak získáte výnos v maximální výši 26 %.

Pokud je hodnota Podkladového aktiva certifikátu (srovnání Počáteční hodnoty a hodnoty v Den finálního ocenění) v rozmezí -26 % až +25,99 %, pak získáte výnos odpovídající hodnotě certifikátu v poměru -1 : 1 při poklesu hodnoty, respektive 1 : 1 při růstu hodnoty.

Pokud hodnota Podkladového aktiva certifikátu (srovnání Počáteční hodnoty a hodnoty v Den finálního ocenění) poklesne o více než 26 %, pak se podílíte na tomto poklesu v poměru 1 : 1.

Níže naleznete tabulku výnosového profilu certifikátu.

TWIN-WIN CYRRUS CERTIFIKÁT: ROPA WTI

TWIN-WIN CYRRUS CERTIFIKÁT: ROPA WTI

Investice do WTI ropy s výnosem až 26 % za 2 roky. Investujte a vydělejte na růstu i částečném poklesu WTI ropy.

Více o certifikátu

Máte otázky k této investiční příležitosti? Napište nám

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.