CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁT: HODNOTOVÉ TITULY

CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁT: HODNOTOVÉ TITULY

Nový investiční produkt na českém trhu, který byl dříve dostupný pouze pro VIP klientelu a vytvářen "na míru". Nyní mohou skvělé podmínky tohoto produktu využít všichni investoři. Fukcionalita CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁTU je založena na vysoké úrovni Kapitálové garance (90 %) v kombinaci s velmi zajímavým možným výnosem 20 % za 2 roky. Ale nejzajímavější funkcí je pro investory možnost prodloužit dobu splatnosti o jeden rok, pokud není dosaženo kupónového výnosu v předcházejících 2 letech, a poarticipovat na výkonnosti podkladového indexu (SOLEDVSP) v poměru 1 : 1 při zachování 90% Kapitálové garance.

Více o investici
Výnos 20 % za 2 roky
Funkcionalita Druhá šance
90% Kapitálová garance
Flexibilní doba splatnosti 2 či 3 roky
Akce: Milujte je a množte je

Akce: Milujte je a množte je

Investujte v červnu a získejte vedení účtu v rámci služby Moje strategie na 2 měsíce zdarma. Využít můžete například tento investiční certifikát s flexibilní dobou splatnosti.

Podkladový index Solactive (SOLEDVSP)

CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁT: Hodnotové tituly je založen na Podkladovém indexu Solactive European Deep Value Select 50 Index. Tento index je tvořen 50 tituly z evropského akciového trhu, které vyhodnotí německá investiční společnost Solactive na základě jasně stanoveného postupu a s ohledem na principy hodnotového investování jako ideální pro hodnotové investování. Pokud se chcete zjistit o indexu Solactive (SOLEDVSP) více, podívejte se na video.

Výnosy a funkcionalita

Kapitálová garance: Základní funkcionalita certifikátu, která zajišťuje, že hodnota investice neklesne pod 90 % hodnoty investovaného kapitálu v Základní měně ani při nepříznivém vývoji kapitálových trhů. Tato funkcionalita trvá po celou dobu investice, ať už je její splatnost 2 nebo 3 roky.

Možný výnos: Při očekávaném scénáři je doba splatnosti certifikátu 2 roky a investor realizuje za toto období kupónový výnos 20 % (10 % p. a.), pokud je splněna jednoduchá podmínka, že hodnota Podkladového indexu je v Den finálního pozorování vyšší nebo rovna Počáteční hodnotě. Pokud podmínka není splněna, dochází k automatickému spuštění funkce Druhá šance.

Druhá šance: Pokud Podkladový index CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁTU neudrží či nenavýší svou Počáteční hodnotu ke Dni finálního pozorování za 2 roky a není tedy vyplacen 20% kupón, dojde k automatickému spuštění této funkcionality. Funkcionalita Druhá šance prodlužuje splatnost certifikátu o jeden rok a mění výnosový profil certifikátu na participační. To znamená, že investor již necílí na výnos formou výplaty 20% kupónu, ale podílí se na tržní výkonnosti Podkladového indexu Solactive (SOLEDVSP) v poměru 1 : 1. Kapitálová garance na úrovni 90 % zůstává účinná i při tomto prodloužení splatnosti certifikátu.

Měnové zajištění: Certifikát je denominovaný v českých korunách, základní měnou je americký dolar a certifikát není měnově zajištěn. Investor se tedy podílí na výnosech či ztrátách způsobených vývojem měnového kurzu.

CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁT: HODNOTOVÉ TITULY

CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁT: HODNOTOVÉ TITULY

Investiční certifikát s 90% Kapitálovou garancí v Základní měně a jedinečným výnosovým profilem s flexibilní dobou splatnosti 2 nebo 3 roky.

Více o certifikátu

Máte otázky k této investiční příležitosti? Napište nám

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.