Jak to s tím vodíkem vlastně je

„Věřím, že vody bude využíváno jako paliva. Voda je uhlím budoucnosti.“ předpověděl v roce 1874 Jules Verne ve své knize Tajuplný ostrov. A měl v zásadě pravdu. Jednoduchou elektrolýzou lze vodu štěpit na vodík a kyslík a získat tak nevyčerpatelný zdroj čisté energie. Kdo by nestál o netoxický zdroj, který při hoření neprodukuje skleníkové plyny a nehrozí neustále případnou jadernou katastrofou?

Proč ale certifikát? Na kapitálových trzích totiž nikdy nevíte, jak se akcie doopravdy pohnou. Můžete spekulovat, nebo jít cestou certifikátu a využít funkcionalitu Twin-Win. V čem spočívá její kouzlo? Zajistí vám výnos, i když akcie Plug Power budou klesat. A to až 32 %.

 

Zobrazit celý disclaimer

Twin-Win? Jako dvojitá výhra? Ano!

Specialitou tohoto certifikátu je, že investor může vydělat nejen na růstu Podkladového aktiva, ale i na jeho částečném poklesu. Jak vidíte v tabulce vedle – výkonnost akcií Plug Power může klesnout až o 32 %, ale vy stále získáte výnos. Kdo jiný vám toto nabídne? 

 

Proč Plug Power?

  • Americká společnost vyvíjející a vyrábějící vodíkové palivové články pro vysokozdvižné vozíky.
  • V roce 2019 vygenerovala firma tržby 230 mil. USD, při čisté ztrátě 85 mil. USD.
  • Očekává se uzavření kontraktu na prodej 500MW elektrolyzérů, které Plug Power dodá například Amazonu.
  • Ve spolupráci s renaultem započali projekt HYVIA zaměřený na vývoj automobilů na vodíkový pohon. Do roku 2030 by měla HYVIA dodávat až 500 tisíc takových vozidel ročně a její tržní podíl v Evropě by měl dosáhnout až 30 %.
Twin-Win? Jako dvojitá výhra? Ano!
Zobrazit celý disclaimer
Dychtíte po podrobnostech?

Dychtíte po podrobnostech?

Veškeré důležité informace najdete v produktové brožuře!

Stáhnout brožuru

Máte otázky? Napište nám a náš makléř se vám nezávazně ozve.

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.