Inflace po více než pěti letech na cíli

Inflace po více než pěti letech na cíli

 

Inflace v únoru dosáhla dvou procent. Poprvé od prosince roku 2018 se tak dostala přesně na hodnotu cílovanou centrální bankou.

Inflace po více než pěti letech na cíli

11. 3. 2024          Autor: Vít Hradil

 

Vývoj inflace pozitivně překvapil

Tuzemské spotřebitelské ceny v průběhu února narostly oproti předchozímu měsíci o 0,3 % a v meziročním vyjádření tak inflace dosáhla hodnoty 2,0 %. Poprvé od prosince roku 2018 se tak dostala přesně na hodnotu cílovanou centrální bankou.

Tento výsledek byl přesně v souladu s naším očekáváním, překvapen nebyl ani zbytek trhu, který vyhlížel hodnotu 2,1 %. Naopak oproti platné prognóze České národní banky (2,8 %) se inflace odchýlila poměrně výrazně. To bylo ovšem jasné již po zveřejnění lednových dat, která překvapila směrem dolů, čímž udala tempo i pro následující měsíce.

Vývoj inflace v odvětvích

  • Meziměsíčně ceny rostly nejrychleji v kategorii rekreace a kultury (2,0 %), následované dopravou (1,7 %), kde se projevilo zdražení pohonných hmot, a stravováním a ubytováním (0,8 %).
  • Naopak úleva přicházela od alkoholických nápojů a tabáku (-1,0 %), potravin a nealkoholických nápojů (-0,3 %) a odívání a obuvi (-0,3 %).

S přihlédnutím k vahám jednotlivých kategorií ve spotřebním koši táhla meziměsíční inflaci směrem nahoru nejvíce doprava (příspěvek 0,2 procentního bodu), dolů naopak alkoholické nápoje a tabák (-0,1pb).

  • Meziročně došlo k největšímu zdražení ve stravování a ubytování (8,8 %), vzdělávání (6,6 %) a odívání a obuvi (5,8 %).
  • Zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje (-4,8 %) a klidný byl i vývoj u bytového vybavení a zařízení pro domácnosti (0,5 %) či dopravy (1,1 %).

Největší příspěvek do meziroční inflace dodal oddíl bydlení (0,9 p. b.), v opačném směru pak nejsilněji působily potraviny a nealkoholické nápoje (-0,9 p. b.).

Na oslavy zkrocení inflace je ještě brzy

Únorová inflace je pochopitelně potěšující svou hodnotou, když poprvé od prosince roku 2018 dosáhla cíle centrální banky. Po lednové statistice, která se kýžené dvojce již přiblížila, se ovšem nejedná o tak velké překvapení, když k jejímu dalšímu snížení přispěl efekt zvýšené únorové srovnávací základny z loňského roku. Na oslavy definitivního zkrocení inflační saně je ovšem podle nás přece jen trochu brzy.

Blahodárný vliv na inflační statistiky má momentálně oddíl potravin, kde se konečně projevuje pozorovaný pokles výrobních cen v zemědělském i potravinářském sektoru. To bude s největší pravděpodobností pokračovat i nadále, byť v menší míře. Žádné drama neočekáváme ani v kategorii bydlení, kde by naopak měl pokračovat návrat cen energií ke snesitelnějším hodnotám.

Poněkud zlobivé ovšem zůstávají tradiční poptávkové kategorie, jako jsou oděvy a obuv, rekreace, stravování či ubytování. Ty sice již také nevykazují astronomické hodnoty z nedávných let, ovšem v únoru jejich meziměsíční cenový vývoj přesto zůstával na tuzemské poměry zvýšený. Zde bude tedy definitivní uklidnění patrně trvat ještě minimálně několik měsíců. Přesto považujeme za jisté, že inflační drama z minulých let se ani náhodou nezopakuje a v průměru letošní inflace podle nás míří přibližně na 2,3 %.

České národní bance tak zůstává otevřená cesta k dalšímu uvolnění měnové politiky na nadcházejícím březnovém zasedání, kde čekáme snížení základní úrokové sazby o 0,50 procentního bodu.

Zobrazit celý disclaimer