Inflace potěšila nejen hodnotou, ale tentokrát i strukturou

Inflace potěšila nejen hodnotou, ale tentokrát i strukturou

 

Inflace je již druhý měsíc po sobě na cíli ČNB. V březnu nás opravdu potěšila a očekáváme v květnu další snižování úrokových sazeb.

Inflace potěšila nejen hodnotou, ale tentokrát i strukturou

10. 4. 2024          Autor: Vít Hradil

 

Tuzemská cenová hladina v průběhu března oproti předchozímu měsíci narostla o 0,1 %, což odpovídá meziroční inflaci na úrovni 2,0 %. Tento výsledek byl v souladu naším očekáváním a počítal s ním i trh. Inflace se tak nachází přesně na cíli České národní banky již druhý měsíc v řadě.

Vývoj inflace v odvětvích

  • Meziměsíčně došlo k největšímu růstu cen v oddíle doprava, a to o 1,9 %. Následovaly kategorie zdraví (1,2 %), odívání a obuv a stravování a ubytování (shodně 0,7 %).
  • Inflační úlevu naopak přinesly potraviny a nealkoholické nápoje a také rekreace a kultura (shodně -0,8 %), následované bydlením a výrobky pro domácnost (shodně -0,2 %).
  • Meziročně ceny rostly nejsvižněji v oddíle stravování a ubytování (8,3 %), vzdělávání (6,6 %) a odívání a obuv (5,3 %).
  • Zlevnění hlásí pouze potraviny a nealkoholické nápoje (-5,9 %), ovšem inflace byla umírněná i u výrobků pro domácnost (0,0 %) či pošt a telekomunikací (2,7 %).
  • S přihlédnutím k vahám jednotlivých kategorií ve spotřebním koši byla meziroční inflace snižována hlavně potravinami a nealkoholickými nápoji, které celkový výsledek snížily o 1,1 procentního bodu.
  • Naopak směrem nahoru nejsilněji působil oddíl bydlení (+0,9pb).

Březnová inflační statistika potěšila

A to nejen samotným naplněním inflačního cíle podruhé v řadě, ale i svou detailní strukturou. I nadále sice platí, že na příznivém inflačním vývoji mají lví podíl potraviny, které patří mezi nepředvídatelné položky a jejich uklidnění může být pouze dočasné, optimisticky se ovšem jeví i některé další kategorie. Kromě bydlení, kam se postupně propisuje uklidnění cen energií, sem patří i bytové vybavení, odívání a obuv či rekreace a kultura. Všechny tyto položky ještě v předchozím měsíci „zlobily“, když zde inflace přesahovala historicky běžné hodnoty, nyní se ovšem i ony umravnily a přiblížily se žádoucímu normálu.

Jedinou skutečnou černou ovcí se tak stalo stravování a ubytování, kde se i nadále zdražuje pozoruhodným tempem. Celková inflační statistika pak byla významně ovlivněna směrem nahoru i dražšími pohonnými hmotami, což ovšem reflektuje spíše vývoj cen ropy na mezinárodním trhu v kombinaci s kurzem koruny, nežli skutečné fundamentální inflační tlaky.

V souhrnu tedy hodnotíme březnovou inflaci pozitivně, a ačkoliv by na vyhlášení definitivního vítězství bylo stále brzy, předpokládáme, že Česká národní banka má pro své nadcházející květnové zasedání volné ruce k dalšímu snížení úrokových sazeb alespoň o půl procentního bodu.

Zobrazit celý disclaimer