Česká ekonomika prochází nebývale turbulentním obdobím. Na pandemii koronaviru navázal válečný konflikt na Ukrajině, geopolitická rozepře Západu s Ruskem, raketové zdražení zboží, služeb či energií a nyní se pro změnu potýkáme s utlumenou spotřebitelskou i průmyslovou poptávkou.

 

Objevují se nicméně i pozitivní signály. Tempo růstu cen v tuzemsku již zřetelně zpomaluje a patrně se přiblížil moment, kdy Česká národní banka zahájí proces snižování úrokových sazeb. Nezaměstnanost zůstává nejnižší v celé Evropě, reálné mzdy obnovují svůj růst a navzdory mimořádným výdajům zůstává náš státní dluh na akceptovatelné úrovni.

 

Ekonomická budoucnost tak zůstává nejistá, ovšem zdaleka není beznadějná. My ji samozřejmě budeme bedlivě analyzovat, a pokud zajímá i vás, jste zváni k odebírání našeho nového pravidelného ekonomického newsletteru.

Zobrazit celý disclaimer