Česká ekonomika míří od nuly k nule

Česká ekonomika míří od nuly k nule

 

Oproti předchozímu kvartálu česká ekonomika mírným tempem roste. Co nás brzdilo v celém prvním pololetí a jaký je aktuální výhled na zbytek roku?

 

Česká ekonomika míří od nuly k nule

29. 8. 2023          Autor: Vít Hradil

 

Zpřesněný odhad výkonu české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku potvrdil mezičtvrtletní růst tempem 0,1 %, což v meziročním srovnání odpovídá poklesu o 0,4 %. Jedná se tedy o kosmetické zlepšení po čtvrtletí prvním, které přineslo mezikvartální stagnaci.

Mezikvartální rozdíly v oborech

Oproti předchozímu kvartálu vzrostla hrubá přidaná hodnota v oborech:

 • peněžnictví a pojišťovnictví (2,5 %),
 • zpracovatelském průmyslu (1,0 %)
 • či v zemědělství (0,5 %).

Naopak pokles hlásí:

 • obchod, pohostinství a doprava (-1,0 %),
 • činnosti v oblasti nemovitostí (-1,0 %)
 • a informační a komunikační činnosti (-0,1 %).

K ekonomickému růstu po dlouhém roce a půl poklesu tentokrát přispěla spotřeba domácností, největší podíl na něm ovšem měla bilance zahraničního obchodu a tvorba hrubého fixního kapitálu.

Meziroční rozdíly v oborech

Meziročně zůstávají v plusu:

 • průmysl (1,5 %)
 • či informační a komunikační činnosti (5,6 %).

Opačným směrem působí pokles ve:

 • stavebnictví (-2,7 %),
 • obchodu, pohostinství a dopravě (-1,3 %)
 • a také v zemědělství (-1,6 %).

Ekonomický výkon byl tlumen hlavně sníženou spotřebou domácností a změnou stavu zásob. Růstový impulz naopak přicházel ze spotřeby vládních institucí, tvorby hrubého fixního kapitálu a přeshraničního obchodu.

Česká ekonomika prožila malátné první pololetí a má téměř jistě namířeno do podobně slabého druhého

V prvních šesti měsících byla hlavní brzdou růstu snížená spotřeba domácností, která utrpěla propadem reálných příjmů a mrazivou spotřebitelskou náladou. Naopak směrem nahoru ekonomiku táhl průmyslový sektor, kterému dominovali hlavně výrobci automobilů, kterým se dařilo odbavovat předchozí nahromaděné objednávky. Následný export hotových výrobků v kombinaci se zlevněním dovážených komodit pak působil příznivě na bilanci přeshraničního obchodu.

Ve zbytku roku se situace patrně otočí. Pokles meziroční míry inflace a naopak růst mezd by měl přinést mírné oživení spotřeby domácností, zatímco průmyslu předchozí objednávky pomalu docházejí a nové přicházejí spíše sporadicky. Celkový výsledek bude patrně téměř identický, druhé pololetí stejně jako to první přinese ekonomickou stagnaci, a poblíž nuly tak skončí i celoroční výsledek.

Zobrazit celý disclaimer