Jak může Biden stlačit ceny energií a pomoci Evropě?

Jak může Biden stlačit ceny energií a pomoci Evropě?

Leoš Strnad

Producenti ropy a zemního plynu rozhodují o jejich těžbě na základě ekonomických faktorů, nikoli na základě přání politiků. I proto americký prezident Joe Biden nepochodil u šéfů energetických firem se svou žádostí o zvýšení produkce ropy, čímž by její cenu snížil.

 

Jak může Biden stlačit ceny energií a pomoci Evropě?

Jak snížit cenu energií?

Pokud by opravdu chtěl stlačit cenu ropy, mohl by exekutivním příkazem upravit energetickou politiku tak, aby byly investice do fosilních paliv atraktivnější a méně rizikové. Stačí ale neházet trhu klacky pod nohy – on si cestu najde.

Je přitom paradox, že celá desetiletí hledaly Spojené státy americké cestu, která by je vyvázala z energetické závislosti. Nyní, když mají na rozdávání, volí si cestu ideologických zákazů.

 

Zobrazit celý disclaimer

Kroky potřebné ke snížení cen energií

Biden je schopný udělat potřebné kroky k urychlení schválení stavby nových terminálů na zkapalněný zemní plyn. Více plynu na globálním trhu pomůže ceny stlačit.[1] To samé platí i o stavbě ropovodů a plynovodů a další potřebné infrastruktury.[2] Republikáni ve volbách Bidenovi vytknou jeho katastrofální rozhodnutí nespustit už hotový ropovod Keystone.

Mnoho vládních regulací, které mají za cíl bránit změnám klimatu, je třeba přehodnotit nebo nejlépe zrušit. Finanční regulátoři bankám přikazují, aby u nových projektů zohledňovaly dopady na klima. Podle plánu Komise pro cenné papíry by měly firmy v USA kromě hospodářských výsledků reportovat i skleníkové emise.[3] O pozitivním dopadu těchto pravidel nemůže být řeč. Jediné, k čemu povedou, je neefektivní alokace kapitálu. Důsledky můžeme vidět třeba na cenách energií.

Biden a jeho okolí argumentují, že odpovědí na vysoké ceny ropy a plynu jsou obnovitelné zdroje energií (slunce, vítr). To je pravda, avšak v nejbližší době ne. Tranzice od fosilních k obnovitelným energiím totiž potrvá desetiletí. Je dobré mít vize, ale také je dobré vědět, kde se právě teď nacházíme.

 

Zobrazit celý disclaimer

Pomůže to?

Biden a jeho okolí argumentují, že odpovědí na vysoké ceny ropy a plynu jsou obnovitelné zdroje energií (slunce, vítr). To je pravda, avšak v nejbližší době ne. Tranzice od fosilních k obnovitelným energiím totiž potrvá desetiletí. Je dobré mít vize, ale také je dobré vědět, kde se právě teď nacházíme.


[1] https://www.api.org/~/media/Files/News/2022/03/01/The%20Honorable%20Jennifer%20Granholm.pdf

 

[2] https://www.ipaa.org/wp-content/uploads/2022/04/Joint-trades-Letter-to-Biden-03232022.pdf

 

[3] https://www.cnbc.com/2022/03/24/the-sec-climate-rule-7-things-investors-need-to-know.html

 

Zobrazit celý disclaimer