Alikvotní úrokový výnos (AÚV) je částka, která se při nákupu dluhopisu přičítá k jeho jmenovité hodnotě, aby investorovi mohl v následujícím výplatním období přijít na účet celý kuponový výnos.

AÚV není poplatek. Dá se říci, že investor si zaplacením AÚV kupuje nárok na výplatu celého výnosu, včetně té části, na kterou by jinak nárok neměl, protože v době úročení ještě nebyl majitelem dluhopisu.

AÚV tak zajišťuje emitentovi i investorovi rovnovážný stav v hodnotě peněz. Emitent totiž neplatí majiteli dluhopisu úroky za období, v němž nemohl nakládat s jeho penězi, protože je ještě neměl, a majitelé dluhopisů dostávají vyplácené úroky přesně za období (počítáno na celé dny), po které dluhopisy skutečně vlastnili. Nakupovat dluhopisy totiž můžete kdykoli během upisovací lhůty.

Přesnou hodnotu AÚV získáme výpočtem, který zohledňuje výši úroku daného dluhopisu, jeho jmenovitou hodnotu i čas uplynulý od data emise či poslední výplaty úroků.

Ex představuje ex-datum  = poslední den pro nárok na stávající kupon

C představuje datum výplaty kuponu

Zobrazit celý disclaimer

Výpočet hodnoty alikvótního úrokového výnosu

Nezáleží na tom, kdy investor dluhopisy nakupuje, protože proces výpočtu AÚV se opakuje každé úrokové období (v našem modelového příkladu každý rok). V prvním úrokovém období se výpočet AÚV váže na datum emise, ve všech následujících pak už na datum výplaty úroku (kupónu). Nejlépe si to ukážeme na konkrétním příkladu. 

Informace o modelovém dluhopisu

 

Investor, který si koupí modelový dluhopis 1. 1. 2023 (nebo každého 1. 1., pokud je v emisních podmínkách určeno delší období pro prodej emise), má nárok na výplatu celého ročního úroku. Výpočet bude jednoduchý: 10 000 Kč x 5 % = roční úrok ve výši 500 Kč. Investor se rozhodne nakoupit tento dluhopis 1. 7. 2023. Tím pádem nemá nárok na polovinu ročního úroku, v našem modelovém případě 250 Kč.

Proto je při nákupu k jmenovité hodnotě dluhopisu částka AÚV přičtena. Náš modelový investor tedy nakupuje 1. 7. 2023 jeden dluhopis za cenu 10 250 Kč. Emitent dluhopisu vyplatí všem klientům dne 1. 1. 2024 částku 500 Kč za držbu každého dluhopisu a tím jsou obě strany v rovnovážném stavu.

Zobrazit celý disclaimer