Zpravodajství

17:51

Makro eurozóna: ECB komentáři nepřekvapuje, preferuje silnou QE

 Detailní prohlášení ECB k rozhodnutí o úr. sazbách, tisková konference prezidenta ECB Draghiho: Podle ECB jsou rizika jsou v rovnováze (ECB v dubnu: trvající riziko slabosti). Podkladová inflace je slabá a stále neukázala přesvědčivý růstový trend, měla by se zvyšovat, střednědobě, pouze postupně.Projekce ECB (v závorce březnová projekce)    2017 2018 2019 Růst HDP 1,9 % (1,8 %) 1,8 % (1,7 %) 1,7 % (1,6 %) Růst CPI 1,5 % (1,7 %) 1,3 % (1,6 %) 1,6 % (1,7 %)  Snížení výhledu inflace je dle ECB hlavně zohledněním nižších cen ropy. Je stále potřeba velmi velká míra monetární expanze pro posílení inflačních tlaků a posílení inflace (střednědobě).Hodnocení: Hlavními změnami rétoriky ECB je narovnání rizik výhledu ek. růstu v součtu s navýšením projekce růstu HDP a vynechání možnosti budoucího snížení úr. sazeb. Změny reflektují zlepšení ek. podmínek. Snížení inflačního výhledu není větším tématem, protože podle ECB za něj může ropa, tedy vliv mimo dosah banky. Sledovaný inflační komentář a tendence monetární expanze zůstal beze změn. Změny v rétorice ECB proto nenaznačují významnější posun. ECB nezmiňuje rizika nulových úr. sazeb a banka je stále nespokojena s příliš nelepšící se inflací. Tedy banka nadále preferuje silnou monetární expanzi. Do zlepšení inflace (na které se čeká již dlouho, které ztrácí vazbu k ek. aktivitě a které tak lze těžko predikovat a může se dostavit až dlouhodobě) ECB bude těžko obhajovat a hledat prostor pro útlum QE nemluvě o úr. sazbách. Inflace je pro ECB, na rozdíl od Fedu, jediný hlavní cíl a ten banka dlouhodobě a citelně neplní (na jádrové úrovni).Dopad na trhy: Očekávaný optimismus ECB a malé úpravy komentáře při zvýšené volatilitě euro stlačily níže 0,2 % vůči dolaru, DAX se obchoduje na hodnotách před tiskovou konferencí.

14:24

Makro eurozóna: ECB dle očekávání úr. sazby ani rozsah QE nemění

 Rozhodnutí ECB o úr. sazbáchECB podle očekávání hlavní úr. sazby a rozsah kvantitativního uvolňování (QE) nezměnila. Hlavní refinanční úr. sazba zůstává na nule. Čisté nákupy aktiv zůstávají 60 mld. EUR.Doprovodný komentář: ECB připravila jen jednu změnu. Podle ECB úr. sazby zůstanou déle nezměněny, dlouho po ukončení QE – v březnu ECB uváděla i možnost jejich snížení. Další komentář je již beze změn: QE by dle ECB měla trvat minimálně do prosince 2017 do doby udržitelného přiblížení inflace jejímu cíli. ECB v případě QE stále jako alternativu uvažuje pouze  možné posílení (QE), v případě nepříznivého výhledu.Další informace dodá detailnější prohlášení ECB k rozhodnutí a tisková konference prezidenta ECB Draghiho ve 14.30 SEČ.Hodnocení: Komentář svou jedinou změnou příliš nemění očekávání pokračování silné monetární expanze.Reakce trhů: Euro ztrácí k dolaru 0,1 %, DAX stagnuje.