Začněme příkladem měnového zajištění

Jak vlastně měnové zajištění funguje si nejlépe ukážeme na konkrétním příkladu. 

Investor má portfolio akcií nakoupených na americké burze v hodnotě 10 000 USD. Chce si portfolio zajistit do konce roku 2018 a uzavře měnový forward v den, kdy je tržní kurz 22,15 CZK za jeden USD. Uzavřený forward s vypořádáním 15.12.2018 mu zajistí směnný kurz na hodnotě 21,937 CZK za jeden USD. ​

Co se děje dále? Přenesme se o pár měsíců dopředu. V průběhu prosince informujeme investory, kteří si forward sjednali, že se blíží jejich vypořádání a je potřeba se rozhodnout, jakým způsobem se forward ukončí. Méně časté je, že investor prodá veškeré svoje dolarové investice a forward uspokojí z vlastních zdrojů. Drtivá většina investorů však nemá v plánu držené akcie nebo certifikáty ukončovat.

V takovém případě investory dva pracovní dny před ukončením forwardu, tedy v našem příkladu 13. 12., kontaktujeme a provádíme s nimi telefonickou nahrávku, která bude mít za následek to, že se forward vypořádá externě a pouze se na klientském portfoliu projeví jeho výsledek.

Jaký výsledek to bude? Záleží právě na aktuálním kurzu k 13. 12. Pokud ten bude například 20,937, tedy o jednu korunu nižší, než jaký je kurz domluveného forwardu, pak se klientovi připíše na portfolio jedna koruna za každý zajištěný dolar. Těch bylo v naším příkladu 10 000, tudíž se na investorovo portfolio připíše 10 000 CZK.

Zobrazit celý disclaimer
Zajištění investice pomocí měnového forwardu

Zajištění investice pomocí měnového forwardu

Jedná se o budoucí směnu cizí měny (USD) do českých korun za předem dohodnutý kurz. Zajištění se realizuje na konkrétní objem financí v cizí měně k určenému datu.

Více o měnovém forwardu

Jak se měnové zajištění projevilo?

Když si tedy spočítáme, jak se vyvíjel majetek našeho investora v korunovém vyjádření se započtením výnosu z forwardu. Vidíme, že hodnota klientova majetku je mnohem vyšší, než kdyby žádný forward uzavřený nebyl:

Majetek na počátku = 10 000 USD * 22,15 = 221 500 CZK.

Majetek na konci bez uzavřeného forwardu = 10 000 USD * 20,937 = 209 370 CZK.

Majetek na konci s výnosem z forwardu = 10 000 USD * 20,937 = 209 370 + 10 000 = 219 370 CZK.

 

Co by se však dělo, kdyby USD naopak posílil? Pokud by byl kurz 13. 12. ve výši 22,937 CZK za jeden USD, pak by měl forward zápornou hodnotu, a to ve výši jedné koruny za každý zajištěný USD. Tedy by se investorovi naúčtovalo záporné vyrovnání ve výši 10 000 CZK. Výsledek by byl následující:

Majetek na počátku = 10 000 USD * 22,15 = 221 500 CZK.

Majetek na konci bez uzavřeného forwardu = 10 000 USD * 22,937 = 229 370 CZK.

Majetek na konci s uzavřeným forwardem = 10 000 USD * 22,937 = 229 370 – 10 000 = 219 370 CZK.

Z výše uvedeného příkladu je tedy zřejmé, že celkový majetek investora, který se zajistí, podléhá menším výkyvům. Je stejný jak při posílení, tak i při oslabení (219 370 CZK). Investor, který se nezajistí, sice může participovat na posílení USD a mít majetek větší (229 370 CZK), ale riskuje, že jeho majetek bude také menší v případě oslabení (209 370 CZK).

Zobrazit celý disclaimer

Vyplatí se měnové zajištění proti oslabení USD?

Analytici amerických gigantů Wells Fargo a JP Morgan Chase, britské Lloyds Bank, francouzské BNP Paribas, Komerční banky, Erste Group, ING nebo UniCredit říkají, že se měnové zajištění vyplatí, jelikož ve 4. čtvrtletí 2018 očekávají kurz USD vůči CZK na hodnotách nižších než 22 CZK. Oproti tomu velká americká investiční společnost Morgan Stanley a několik méně zajímavých společností a bank jako X-Trade Brokers, Rabobank, DZ Bank, Bank Julius Baer nebo Cinkciarz.pl očekávají naopak kurz vyšší.

A co měnové zajištění investic v eurech?

Kromě Swedbank všechny velké finanční instituce zastávají stanovisko, že se vyplatí, jelikož kurz EUR vůči CZK očekávají pod 26 korunami.

Dodatek

V případě forwardů na americký dolar je forwardový kurz NIŽŠÍ, než tržní v době sjednání forwardu (forwardový kurz 21,937 CZK/USD je nižší, než tržní 22,15 CZK/USD v době sjednání). U forwardů na eura je však forwardový kurz VYŠŠÍ, než tržní v době sjednání forwardu. Konkrétně u forwardů na EUR na konec roku 2018 je forwardový kurz o zhruba 10 haléřů nad tržním kurzem a u forwardů na rok bude mít investor forwardový kurz o 18 haléřů vyšší než tržní v době sjednání.

Zobrazit celý disclaimer

Společnost CYRRUS doporučuje investorům, kteří mají větší averzi k riziku, nebo očekávají posílení české koruny, měnové zajištění sjednat. Konkrétní podmínky zjistíte u svého makléře.

Zobrazit celý disclaimer

Osobní komentář makléře

Jan Filip

Jan Filip
Burzovní makléř
[email protected]
Jan Filip