Představení banky PSBC

PSBC vznikla poměrně nedávno, a sice roku 2007 vyčleněním ze státem ovládané čínské pošty. Jejím největším akcionářem je stále přímo čínská vláda, jejíž hlavní motivací je garantovat co největší dostupnost finančních služeb po celé zemi, a to i v méně dostupných oblastech na severozápadě Číny. Právě díky tomuto přístupu provozuje PSBC přes 40 tisíc poboček, což z ní dělá v tomto ohledu celosvětového rekordmana. Jen pro srovnání, na druhém místě v pomyslném žebříčku bank s nejvíce rozsáhlou pobočkovou sítí je Japan Post Bank se zastoupením ve 25 tis. lokalitách. Obdobným počtem poboček jako Japan Post Bank se může pochlubit i přímý konkurent PSBC , a sice Agricultural Bank of China.

Zastaralý obchodní model škrtí efektivitu

Výhodou opravdu giganticky rozsáhlé pobočkové sítě je poměrně snadný přístup k depozitům a také možnost rychlého rozšíření firemní nabídky mezi klienty. PSBC však zatím využívá pouze první ze zmíněných výhod. Na druhou stranu jsou s provozem desítek tisíc poboček, a to často i v malých vesnicích, spojeny obrovské náklady, které snižují provozní efektivitu banky. V loňském roce dosáhla PSBC rentability aktiv na úrovni pouhých 0,51 %, což je méně než polovina hodnoty, kterou běžně generují konkurenční čínské banky. Poměr mezi provozními náklady a výnosy dosahuje v případě PSBC 61 %, tedy dvojnásobku oproti mezi čínskými bankami obvyklými 30 %. Vyššího poměru nákladů oproti výnosům dosahuje PSBC i ve srovnání s evropskými bankami. Již nyní je přitom zřejmé, že transformace na efektivnější komerční banku moderního střihu bude velmi obtížná. Příčinou je vládní nařízení, které PSBC zakazuje rušení poboček. Banka si tak své historické břímě musí nést dál, a to i v moderní době, kde je trendem přesun bankovních služeb na internet.

Ani výnos z prodeje akcií bilanci příliš nevylepší

Ještě o poznání větší problém, než jakým je nízká provozní efektivita, představuje podprůměrná úroveň kapitálové přiměřenosti banky. V průměru dosahují čínské banky ukazatele kapitálové přiměřenosti na úrovni CET1 kolem 11 %. V případě PSBC je však tato hodnota na 8,35 %, přičemž v poslední době navíc vykazuje klesající trend. Právě posílení bilance je přitom důvodem, proč se firma rozhodla k primární emisi svých akcií. Díky výnosu z IPO vzroste CET1 o 1,5 p. b. na 9,85 %, což je však stále pod sektorovým průměrem. Příčinou velmi slabých hodnot ukazatelů kapitálové přiměřenosti je rychlý nárůst objemu rizikových aktiv v bilanci aktiv. Jen za uplynulý rok došlo k navýšení objemu rizikově vážených aktiv o 42 %. Banka je tak oproti svým konkurentům mnohem více náchylná k případným problémům se solventností v případě nepříznivého vývoje na finančním trhu.

Akcie konkurenčních bank jsou k mání za příznivější ceny

Vzhledem k tomu, že teprve nyní probíhá představení banky investorům, není ještě známa upisovací cena akcií PSBC. V Číně se však uplatňuje pravidlo, dle kterého bankovní akcie nebývají v rámci IPO oceňovány níže, než je jejich účetní hodnota. Už nyní je tak zřejmé, že akcie PSBC půjdou na trh při mnohem vyšší valuaci, než za jakou se nyní obchodují akcie konkurenčních společností. Jejich ocenění se totiž aktuálně pohybuje kolem 0,7násobku účetní hodnoty. Atraktivitu akcií PSBC dále snižuje i očekávaná velmi nízká dividenda, která by měla nést pouhý 1,3% roční výnos oproti v sektoru běžným 6 %.

Pozor na nesolidní nabídky

Suma sumárum, připravované IPO zaujme spíše svou velikostí než atraktivitou, což je pro nového investora žalostně málo. České klienty tak ani nemusí příliš mrzet, že se této události nemají možnost přímo zúčastnit. Primární emise totiž proběhne v Hong Kongu, kam nemá naprostá většina brokerů přístup, a to ani na standardní obchodování, natož tak pro IPO.

 Zde je třeba ještě varovat před nesolidními nabídkami některých společností, které nabízejí, že mohou obchod s akciemi PSBC při jejich primární emisi zprostředkovat. Jedná se z jejich strany o nekalé jednání, jehož účelem je jen získat od případných klientů finanční prostředky.

Zobrazit celý disclaimer

Autor článku

Jiří Šimara
Analytik společnosti CYRRUS
Jiří Šimara