Jak jsou na tom hlavní automobilové trhy?

V Evropě bychom sice měli být svědky zpomalení růstu zdejší poptávky oproti vývoji během roku 2015, ale očekávaná čísla vypadají i tak velmi dobře. Velkou „zásluhu“ na zpomalení růstu bude mít zejména britské rozhodnutí opustit Evropskou unii. Celkově by však měl evropský trh s novými vozy posílit o 5 % na 14,9 mil., což by znamenalo nejvyšší úroveň od roku 2007. K dosažení historických maxim právě z tohoto předkrizového roku mu však bude stále přes 7 % chybět.

Trh s novými vozy v USA dokázal vymazat ztráty způsobené finanční krizí o poznání rychleji než trh evropský. Příčinou byly jak faktory ekonomické, tak i politické. Předpokládáme, že i v nejbližších letech zde uvidíme další navyšování poptávky po nových vozech, která však bude do značné míry hnána spíše potřebou obnovit již značně zastaralý vozový park.

Očekávaný vývoj poptávky na hlavních automobilových trzích

Vývoj poptávky na automobilových trzích

Automobilový trh v Číně je s přehledem nejvíce atraktivní destinací pro všechny automobilky, které hledají další zdroje pro svůj růst. I přes to, že tamní ekonomika prochází řízenou transformací, která si vyžaduje zpomalení hospodářského růstu, stále jde o region, kterému jeho dynamiku mohou závidět všechny rozvinuté země. Hospodářský úspěch země povede k pokračujícímu růstu čínského automobilového trhu, který by měl v nadcházejících letech přidávat 7 % až 8 % ročně.

Situace předních evropských automobilek

Hlavní driver růstu tržeb evropských automobilek, jehož jsme byli v uplynulých letech svědky, se postupně vyčerpává. Úspěšné roky 2014 a 2015, kdy většina automobilek využila razantního oživení automobilového trhu, jsou již za námi a nyní se firmy budou muset spokojit s pouze mírným růstem prodejů a tržeb.

Nejvíce dokázaly využít velmi příznivého a jen stěží opakovatelného období prémiové značky v čele s firmami Daimler a BMW. U nich předpokládáme, že se bude růst jejich tržeb držet svým tempem na úrovni růstu celého trhu. Velmi příznivě by se však měly vyvíjet i tržby automobilky Renault, která by měla těžit zejména z očekávaného výraznějšího oživení francouzského trhu.

Jedinou společností, které by měly v letošním roce tržby poklesnout, je Volkswagen. Jednoznačně negativně budou působit dopady kauzy Dieselgate. Viditelné je to už na datech ohledně prodejů za prvních pět měsíců letošního roku. Celosvětově se během letošního roku prodeje firmy snížily o 2 % na 1,98 mil. vozů.

Vývoj tržeb evropských automobilek

Vývoj tržeb evropských automobilek

Akcie evropských automobilek - nakoupit nebo prodat?

Akcie společnosti BMW vnímáme jako poměrně atraktivní investiční příležitost vzhledem k jejich relativně nízkému ocenění při výhledu pozitivního vývoje hospodaření. Naše srovnávací analýza indikuje, že by tento titul mohl v nadcházejících dvanácti měsících posílit o téměř 24 % na odhadovaných 81,6 EUR. V souladu s metodikou uvedenou na následující straně tak akciím BMW přisuzujeme investiční doporučení na stupni „Koupit“.

Velmi příznivě by se v nadcházejícím roce měly vyvíjet i akcie automobilky Daimler. Ty jsou nyní oproti benchmarku poměrně nízko oceněny, přičemž předpokládáme, že během nejbližších měsíců dojde k opětovnému růstu valuace na běžné úrovně. Roční cílovou cenu stanovujeme na 65,7 EUR oproti současným 53,7 EUR. Jedná se o 22,3% výnosový potenciál, což odpovídá investičnímu doporučení „Akumulovat“.

Investiční doporučení u akcií evropských automobilek

Investiční doporučení - evropské automobilky

Zobrazit celý disclaimer
CYRRUS CERTIFIKÁT: BMW

CYRRUS CERTIFIKÁT: BMW

Získejte více informací o certifikátu s potenciálním výnosem až 17 % p. a.

Více o certifikátu