EU už vyzvala Čínu k narovnání podmínek

Tzv. „Position paper 2019/2020“, který nedávno vydala Obchodní komora Evropské unie v Číně, po čínské vládě požaduje stejné reformy, které již delší dobu prezidentem Trumpem vedená americká administrativa vyjednává na Číně. Jde zejména o nerovné postavení zahraničních firem působících na čínském trhu a čínskými státem řízenými firmami (tzv. SOE: State owned enterprise).

Zatímco se čínské a americké delegace střídají ve Washingtonu respektive v Pekingu, přišla Obchodní komora EU v Číně s požadavkem, aby čínská vláda ve vztahu k zahraničním společnostem dodržovala princip tzv. konkurenční neutrality („competitive neutrality“). V praxi jde o stav kdy je role státu omezena na pouhého regulátora. Jak zmiňovaný dokument uvádí, tento princip si strana a vláda v Číně předsevzala již minimálně v roce 2013.

Jaká je však realita? Pod vedením současného prezidenta Si vedou reálné kroky přesně opačným směrem. Ten totiž chce státní kolosy učinit ještě „silnější, lepší a větší“. Například firemní půjčky od státních bank soukromým společnostem se za období od roku 2013 do roku 2016 ztenčily z 57% všech korporátních půjček na 11%, zatímco směrem k státu vlastněným firmám vzrostly z 35% na 80%.

Jak vypadá obchodní výměna mezi EU a Čínou

Vzájemný obchod starého kontinentu s Čínou je nejvyšší za posledních deset let. Exporty do Číny z EU dosáhly výše 210 mld. eur, zatímco importy z Číny dosáhly výše 395 mld. eur. Evropská unie má tedy s Čínou deficit ve výši 185 mld. eur. Pro celkový obrázek je ještě vhodné doplnit, že o většinu evropských exportů do Číny se „stará“ Německo. Například v segmentu telekomunikací z 95 % zcela dominují vzájemnému obchodu právě čínské firmy.  Jediný segment, kterému dominují evropské firmy, jsou motorové součástky.

Graf: Struktura vzájemné obchodní výměny mezi EU a Čínou

Modře jsou importy (zboží proudící do EU z Číny), červeně exporty (zboží z EU do Číny)

Obchod mezi eu a čínou

Vývoj cel a dopad na čínskou ekonomiku

Čínská vláda během obchodní války recipročně zvyšovala cla pouze na americké importy a snižovala ty z ostatních zemí. Jak uvedl Petersonův institut pro mezinárodní politiku, zatímco průměrná cla amerických importů vzrostla z 8% na 21,8% s plánovaným dalším zvýšením v prosinci, na všechny neamerické importy (tedy včetně těch evropských) klesly sazby v průměru na 6,7%.

Graf vývoje celních tarifů amerických a neamerických importů do Číny

čínská cla na zboží z USA a pro zbytek světa

Růst čínského HDP nyní přibrzdil na 6 %. Jakkoli je to číslo v kontextu zbytku světa stále vysoké, jde o nejnižší růst za posledních 27 let. Jak dokument Obchodní komory EU uvádí: „Pokud nedojde k reformám státních podniků a k vyšší liberalizaci, bude ekonomika zatížena neefektivním a nabobtnalým státním sektorem tlačena dolů, právě v momentě, kdy by se měla snažit vymanit s pasti středně-příjmové ekonomiky, tzv. middle income trap.“ Jinými slovy dle dokumentu je i v nejlepším zájmu Číny provést reformy, které vnesou do konkurenčního prostředí v Číně férovější prostředí. Je však čínská vláda ochotna reformy provést? Například Michael Clauss, bývalý velvyslanec Německa v Číně, řekl, že po letech slibů nemá iluze o tom, že se někdy z Číny stane otevřená a tržní ekonomika.

K podpisu částečné dohody mezi USA a Čínou by mohlo dojít v listopadu na summitu v Chile. Bude dopad cel na čínskou ekonomiku dostatečným motivem pro reformy? Kdo by si dnes troufal cokoli odhadovat.

Zobrazit celý disclaimer

Osobní komentář makléře

Bude EU obchodně také tlačit na Čínu?

Leoš Strnad
Burzovní makléř
[email protected]
Leoš Strnad