Historicky rozvoj průmyslu probíhal v několika vlnách. Tzv. Průmysl 1.0 byl spojen s parními stroji, další průmyslová revoluce přinesla pásovou výrobu a zapojení elektřiny do výrobních procesů. Třetí vlna je známá svým prvním zapojením jednoduchých robotů a obecně výpočetní techniky. V současné době probíhá v moderních ekonomikách přechod na tzv. Průmysl 4.0. Jedná se tedy již o čtvrtou vlnu průmyslové revoluce.

Co přináší Průmysl 4.0?

Tato zatím poslední modernizace výrobních procesů je spojena s digitalizací a komplexní robotizací. Už nyní lze spatřit mnoho automatických zařízení, jako jsou například inteligentní výrobní linky, které dokážou vyrábět produkt prakticky bez zásahu lidské ruky. Na grafu níže můžeme vidět, jak v USA během půl století klesal podíl průmyslu na celkové zaměstnanosti. Jedná se o tmavě modrou čáru (s osou vlevo), světle modrá čára indikuje mírný pokles počtu zaměstnaných v průmyslu. Lze z toho vyvodit, že automatizace a nahrazování zaměstnanců stroji je trend, který se zejména v dnešní digitální době bude sílit.

Více informací o nových trendech se dozvíte na našem webináři. 

Vývoj podílu zaměstnaných v průmyslu na celkové zaměstnanosti (tmavě modrá, levá osa) a počtu zaměstnaných v průmyslu (světle modrá, pravá osa, v mil.) ve Spojených státech od roku 1970

Průmysl 4.0 v České republice

U nás v České republice se s diskutovaným pojmem setkáváme stále více. Průmysl 4.0 může totiž být vnímán jako řešení současného nedostatku pracovní síly. Česká ekonomika je významně postavena na zpracovatelském sektoru a v současné době se podle mnoha makroekonomických ukazatelů přehřívá. Například nezaměstnanost je na historických minimech, jedná se o nejnižší úroveň v EU. Firmy mají problém nalézt nové zaměstnance, proto čím dál více musí investovat do modernějších provozů. Podniky, které se dlouhodobě zabývají průmyslovou automatizací, mají dnes velký potenciál k růstu.

Vůdčí firmy v oblasti automatizace

Například firma Rockwell Automation je lídrem v tomto odvětví. Mezi její zákazníky se řadí společnosti napříč mnoha odvětvími od automobilek přes výrobce potravin a nápojů až po producenty papíru. Firma bude benefitovat z rostoucí střední třídy v rozvojových ekonomikách, neustávajícího tlaku na vyšší efektivitu a snižujících se nákladů na výpočetní techniku. To by mělo vést k růstu zisku na akcii v příštích letech meziročně o 10-12 %.

Další zajímavou společností je Qualcomm, jedná se o nadnárodního výrobce polovodičů. Převážná část obyvatel vyspělého světa používá její produkty v chytrých telefonech, tabletech nebo v internetových modemech. Například Apple nebo Samsung jsou významnými zákazníky.  Qualcommu se daří pravidelně navyšovat rozdělování čistého zisku směrem k akcionářům. Dividendový výnos činí 3,4 %. Dle mého názoru jsou investice do firem zabývajících se automatizací výrobních procesů v současné době vhodné a měly by být zastoupeny v každém diverzifikovaném portfoliu.

 
Zobrazit celý disclaimer

Osobní komentář makléře

Průmyslová revoluce 4.0 klepe na dveře

Marek Kupka
Burzovní makléř
[email protected]
Marek Kupka