Nejdůležitější zprávu přednesl prezident ECB

Nejdůležitější zprávu přednesl prezident ECB

Veškeré významné události a překvapení však jasně přebil prezident ECB Draghi. Nejvyšší představitel ECB v automobilu měnové politiky, uhánějícím vysokou rychlostí silné monetární expanze, prudce podřadil nižší rychlost.

Bankéř na nenápadné akci, vystoupení na fóru ECB v portugalské Sintře, naznačil, a navíc důrazem a opakováním přelomových tezí i víceméně potvrdil, přelomovou změnu vize a směru monetární politiky ECB. V uplynulých letech trhy poznaly prudký dopad změny trendu monetární politiky, když ECB několikrát posílila monetární expanzi. Tentokrát ECB připravuje nejen změnu trendu, ale přímo jeho dlouho očekáváný obrat!

Draghi ve vystoupení zmínil návrat inflace, respektive pouze omezené trvání faktorů, které brání jejímu růstu. Psychologicky musel rovněž pozorovatele, ekonomy a trh zasáhnout fakt, že Draghi nezmiňoval jako alternativu současné monetární politiky v podobě silné monetární expanze její posílení, nýbrž naopak redukci. Opěrné a mnohokrát často zmiňované body dosavadní expanzivní monetární politiky,  slabost inflace a absolutní odhodlání instituce dostát svému cíli a poslání kredibility vrcholné finanční instituce, se ve vystoupení v malém portugalském podhorském městě krčily v ústraní.

Příprava na změnu trvá již několik týdnů

ECB sice den poté přispěchala s korekcí významu Draghiho slov, avšak obrat tendence rétoriky prezidenta je zřetelný. Zpětně se tím rozkrývá, že ECB připravuje trhy na změnu již několik týdnů. V Madridu koncem května Draghi zaujal upozorněním na negativa kvantitativního uvolňování v podobě růstu rizika. Na červnovém zasedání ohledně monetární politiky už banka přestala zmiňovat možnost snížení úrokových sazeb a v nedávném bulletinu pak ECB nezvykle upozornila na první inflační tlaky. Proto je Draghiho obrat vším, jen ne náhodou.

Možnými důvody obratu jsou finanční rizika plynoucí z dlouhodobě nulových úrokových sazeb a faktu, že některé země eurozóny vykazují lepší ekonomická data (např. Německo).

Důsledky změny politiky ECB

Celková změna rétoriky ECB je natolik významnou událostí, že se zřejmě stane východiskem monetární politiky na řadu let. Obrat monetární politiky nastal zatím pouze v podobě změny rétoriky, nepodložen daty. Základní cíl ECB - inflace - se trvale nedaří naplnit, tedy přiblížit ji na podkladové, jádrové úrovni 2,0 %.

Skutečný obrat nástrojů monetární politiky tedy není zdaleka tak jistý, ekonomické oživení je stále křehké a ECB by taky musela vyřešit otázku, jak komunikovat změnu monetární politiky s nesplněným cílem inflace. Případný útlum monetární expanze v podobě omezení kvantitativního uvolňování by nastal pravděpodobně nejdříve od 2018.

I tak komentáře mají pro trhy velký krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý význam. Zpráva odstartovala prudké posílení k dolaru a řádně nadzvedla výnosy dluhopisů. Tím už paradoxně obrat monetární politiky začal účinkovat bez toho, aby ECB fakticky změnila jakékoliv nastavení monetárních nástrojů.

Posílení eura vůči dolaru

Posílení eura vůči dolaru

Zobrazit celý disclaimer

Osobní komentář makléře

Obrat monetární politiky ECB

Petr Kovář
Burzovní makléř
[email protected]
Petr Kovář