Situace je klidnější, ale řešení stále není

Napětí v obchodních sporech v porovnání s minulým rokem se výrazně snížilo. Přestože spory stále trvají, obě strany jsou ochotny jednat. Například v posledních týdnech jsme mohli zaznamenat odložení zavedení vyšších cel na čínské zboží o další dva měsíce. Lze tedy vysledovat určité uklidnění a jistý přechod z horké fáze obchodních sporů do fáze daleko konstruktivnější. Klíčový bod v jednání je vymahatelnost v případě nedodržování podmínek nové dohody. Lze však vidět i enormní snahu u obou stran se domluvit. Podle mého názoru toto téma by už nemělo tak výrazně ovlivňovat trhy, jak jsme mohli vidět v minulém roce.

Signály recese jsou jen v několika hlavách, ne v datech

V roce 2018 nevykazovala žádná z ostře sledovaných ekonomik možné znaky recese. Zatím velmi čerstvá data za rok 2019 nenasvědčují k nějakým výrazným negativním změnám ve vývoji ekonomik. Když zohledníme všechny výše zmíněné argumenty, tak se vytváří poměrně zajímavé období pro vstup na kapitálový trh. Na přiloženém grafu níže můžete vypozorovat, že nejširší americký index S&P 500 je stále pod dlouhodobým průměrem. Z pohledu valuace nehrozí korekce způsobená fundamentálními důvody.

Vývoj P/E za posledních 5 let

Rizika pro investory spíše na starém kontinentu

Pokud bych přesto měl zmínit určitá rizika, tak první je rozhodně velmi žhavé téma brexitu, které bude do posledního dne velmi sledované kapitálovými trhy, zejména pak na evropském kontinentě. Druhým významným rizikem je vývoj HDP v Eurozóně, konktrétně pak italské HDP. Z toho plyne mé doporučení, investor by měl upřednostňovat americké akcie. Z pohledu dlouhodobé valuace je sice u těchto akcií prostor pro růst o něco menší, než u evropských akcií, ale americké akcie nejsou tolik vystaveny riziku, jako právě akcie na starém kontinentě. Například výsledková sezóna u amerických akcií za poslední kvartál dopadla v průměru dobře a zatím se neočekává výrazná změna trendu.

Zobrazit celý disclaimer

Osobní komentář makléře

Rok 2019, konec obchodních sporů?

Marek Kupka
Burzovní makléř
[email protected]
Marek Kupka