Za začátek výsledkové sezóny se považuje zveřejnění výsledků hospodaření velkých amerických bank a v letošním roce připadá na 15. července, kdy výsledky odreportuje např. Citigroup. V následujících dnech pak program výsledkové sezóny bude nabitý a během třítýdenního horizontu zveřejní své hospodaření za druhý kvartál kalendářního roku většina společností z indexu S&P 500. Právě pár týdnů trvající výsledková sezóna má potenciál ovlivnit dění na akciových trzích.

Očekává se pokles

Očekávání pro nadcházející výsledkovou sezónu nejsou příliš optimistická. Podle konsenzu analytiků se očekává, že čistý zisk na akcii (EPS) amerických firem v průměru poklesne o 2,7 % v porovnání s 2Q2018. Na horší ziskovosti firem se ve druhém kvartále roku podepisuje hlavně zpomalování ekonomického růstu v USA, kdy zpomalení ekonomický růstu v průběhu 2Q je v souladu s očekávaným poklesem EPS. Na nižší ziskovosti firem se tak podepsalo vyostření obchodních válek způsobující nejistý globální vývoj a také silný rok 2018, ve kterém byla ziskovost firem navíc podpořena daňovými úlevami Trumpovy administrativy.  Kromě zisků by se americkým společnostem měly také snížit marže, jelikož vyšší náklady se projeví nejen na nižší ziskovosti, ale také na maržích. Růst mezd v americké ekonomice zvyšuje firmám náklady na zaměstnance a vyšší jsou také náklady na přepravu.

Za druhý kvartál se očekává pokles EPS u 8 z 11 sektorů v S&P 500, přičemž dvouciferný pokles zisků by měl postihnout dva sektory – technologie a materiály. Dvouciferný pokles v technologickém sektoru postihne hlavně firmy vyrábějící polovodiče, jelikož se jedná o sektor nejvíce zasažen vyostřením obchodního konfliktu a zisky v tomto sub-sektoru by měly poklesnout až o 30 %.

Tabulka: Očekávaný vývoj zisků (EPS) v meziročním srovnání pro jednotlivé sektory z indexu S&P 500

Zdroj: CYRRUS, Bloomberg

Když se zaměříme na tržby, tak ty by v průměru měly růst o 2,9 %, kdy se pokles tržeb očekává jen u třech sektorů z indexu S&P 500 a to u materiálů, energetiky a technologií (sub-sektor polovodičů). Solidní nárůst tržeb tak převáží pokles marží a ziskovost firem tak pravděpodobně meziročně poklesne.

Tabulka: Očekávaný vývoj tržeb v meziročním srovnání pro jednotlivé sektory z indexu S&P 500

Zdroj: CYRRUS, Bloomberg

Predikce se někdy nenaplní

I když jsou očekávání hlavně týkající se ziskovosti poměrně nízká, nemusí to pro akciové trhy znamenat špatnou zprávu. Průměrná očekávání jsou odvozena od výhledu jednotlivých firem zahrnutých v indexy a existuje zde tak možnost překonání těchto očekávání. Do skutečného hospodářského výsledku firem také promluví obchodní války a případná rezistence některých firem na zpomalování ekonomického růstu. Připomeňme si, že výhled na výsledkovou sezónu pro první kvartál byl obdobný jako nyní a výsledková sezóna byla nakonec poměrně úspěšná a zisky v 1Q v meziročním srovnání vzrostly o 1,4 %.

Zobrazit celý disclaimer

Komentář analytika

Očekávání výsledkové sezóny

Anna Píchová
Analytička CYRRUS
[email protected]
Anna Píchová