Shrnutí akciových trhů v roce 2019

 

Tržní rallye byla odstartována ihned s příchodem roku 2019, kdy se indexy odrazily po propadech a jen v lednu připisovaly 7,9 %. Na růstovou šnůru ze začátku roku navázaly indexy i v nadcházejících měsících. První menší korekce přišla v květnu, a to hlavně kvůli vyostření obchodního konfliktu. Květen 2019 byl pro akciové trhy nejhorším měsícem z celého uplynulého roku. Katalyzátorem pro tržní výprodeje bylo oznámení Bílého domu, že dojde k uvalení dalších cel na čínské zboží s platností od června. Nicméně následné jednání mezi oběma mocnostmi přispělo k uklidnění trhů, které ve zbytku roku téměř nepřetržitě posilovaly. Významným milníkem pro akciové trhy bylo překonání pomyslné hranice 3100 bodů pro index S&P 500. Poslední kvartál loňského roku byl pro trhy všeobecně výjimečný a index S&P 500 překonával svá historická maxima v závěru roku ještě několikrát. Za celý rok 2019 zhodnotil široký akciový index S&P 500 o 28,9 % a rok tak uzavíral na hodnotě 3230,78 bodů.

 

USA a Čína jako hlavní hybatelé

 

Růst akcií byl v loňském roce na rozvinutých trzích charakterizován hlavně normalizací ocenění. Díky výprodejům na konci roku 2018 se valuace akciových trhů dostala pod dlouhodobý průměr na úroveň 14,6x. Ta v průběhu loňského roku expandovala až k úrovni 19,8x a dostala se až nad dlouhodobý pětiletý průměr 17,7x. Kromě normalizace tržních valuací byl loňský rok charakterizován také podprůměrnou volatilitou.

Vývoj na akciových trzích byl v průběhu loňského roku nejvíce ovlivňován obchodními válkami mezi Spojenými státy a Čínou. Druhá polovina roku se nesla v duchu smířlivější rétoriky obou zemí a hledání ústupků na obou stranách. Čína se zavázala odebírat větší množství americké zemědělské produkce, Spojené státy naopak ustoupily od plánu zavádění další cel a navyšování již platných tarifů. Obě země se dohodly na podepsání první fáze obchodní dohody, která by měla být formálně dokončena a podepsána 15. ledna 2020.

Akciovým trhům také pomohly centrální banky uvolněnější měnovou politikou, a to hlavně na pozadí obav o zpomalování globální poptávky a ekonomického růstu v důsledku nárůstu nejistoty způsobené obchodním konfliktem a brexitem. S horšími přicházejícími makroekonomický daty v první polovině roku se americká centrální banka Fed přiklonila celkem ke třem snížením hlavní úrokové sazby. Obdobné uvolnění představila také Evropská centrální banka, která se rozhodla snížit depozitní sazbu na -0,5 % a schválila také další kvantitativní uvolňování.

Ke konci loňského roku začaly z obou klíčových regionů přicházet optimističtější makroekonomická data, kdy je plošnější zlepšení zřejmé hlavně v eurozóně. Od října prudce roste index ekonomických překvapení, který se v prosinci dokonce překlopil do kladného teritoria, což znamená, že nově příchozí data překonávají analytický konsenzus. V Evropě stále překvapují hlavně pozitivní data z trhu práce, a některé ukazatelé také naznačují začátek zotavování v průmyslovém sektoru.

 

Výhled akciových trhů pro rok 2020

 

Do nového roku vstoupily akciové trhy s optimismem a s pokračující krasojízdou loňského roku. Nicméně pro celý rok 2020 se nedá očekávat tak výrazné zhodnocení jako v roce loňském, a to převážně díky již zmíněné normalizaci valuace, kterou jsme mohli v loňském roce pozorovat. Pro letošní rok tak očekáváme zhodnocení v řádech jednotek procent.

Očekávané mírné zrychlení ekonomického růstu, a to zejména toho v USA, bude i nadále podporovat akciové trhy. Dále také očekáváme, že měnová politika centrálních bank zůstane i v průběhu tohoto roku uvolněnější, což ruku v ruce se solidním ekonomickým růstem podpoří zhodnocování akciových trhů.

 

Hlavní faktory ovlivňující dění na akciových trzích v roce 2020

 

  • Makroekonomický vývoj (↑)

Celosvětová ekonomika v loňském roce mírně zpomalovala z rekordních temp růstu, která byla dosažena v letech 2017 a 2018. V minulém roce v médiích také několikrát rezonovalo slovo recese.  Riziko recese však zůstává pro příštích 12 měsíců poměrně nízké. Zároveň předstihové ukazatele společně s indexy ekonomických překvapení ukazují na zlepšení nově přicházejících makrodat, což naznačuje zastavení dalšího zpomalení ekonomického růstu a v některých regionech či odvětvích také na možnou změnu trendu.

 

  • Vývoj korporátních zisků (→)

Očekávání pro vývoj korporátních zisků jsou na nižších úrovních oproti předchozímu roku. Nicméně očekávání jsou i tak přikloněna k růstu korporátních zisků v nízkých jednotkách procent za celý letošní rok ve srovnání s rokem 2019. Pokud zůstane ekonomický růst na hlavních trzích pozitivní, dá se očekávat, že budou expandovat také korporátní zisky.

 

  • Ocenění akcií (↓)

Současné valuace, na kterých se akcie pohybují, jsou mírně nad dlouhodobým průměrem. Tato situace je dána zejména normalizací ocenění v průběhu loňského roku. Akcie mají ještě prostor k dalšímu zhodnocení, ale ne již v tak veliké míře jako v loňském roce. Valuační faktor v letošním roce bude spíše negativním faktorem.

Pro rok 2020 nelze očekávat stejně výrazně zhodnocení, jakého jsme byli svědky v uplynulém roce. Nicméně prognózované zrychlení ekonomického růstu by mělo ve velké míře akciové trhy podpořit. I přes to, že se nyní situace ohledně obchodního konfliktu uklidnila, z trhů rizika a nejistota nezmizela. Jednání mezi USA a Čínou budou i nadále pokračovat, hrozí také přetrvávající geopolitické napětí. V letošním roce budeme svědky prezidentských voleb v USA, které mohou zamíchat také s děním na akciových trzích. Nicméně vzhledem k tomu, že se bude Donald Trump snažit o své znovuzvolení, domníváme se, že se bude snažit podporovat stabilitu na akciových trzích. Pro nadcházející období je tak reálné očekávat střídmější výnosy oproti předchozímu roku, nicméně i tak by měl zůstat vývoj na trzích pozitivní. 

Zobrazit celý disclaimer