Sektory navázané na komodity zaostávají

Nejmenší nárůst tržeb a zisků zaznamenávají sektory navázané na komodity. Zaprvé, loňský rok zaznamenaly ceny komodity spíše pokles, například u ropy byl pokles ve 4. kvartále výrazný, a zadruhé, 4. kvartál 2017, se kterým se nyní porovnává, byl pro tyto firmy velmi úspěšný (tržby rostly mezi 14–20 % a zisky kolem 50 %). Tento vývoj je však v souladu s očekáváním, takže povětšinou nedošlo k výrazným negativním reakcím. Je potřeba však také zmínit, že z těchto sektorů reportovalo zatím jen necelá čtvrtina firem.

Úspěšný sektor průmyslové výroby

Ze sektoru průmyslové výroby zaznamenává přes 75 % firem nárůst tržeb. 80 % těchto firem navíc prozatím reportovalo výsledky nad očekávání a je tak ze všech sektorů tím, který nejvíce překonává odhady analytiků. Od tohoto sektoru se čekalo obecně méně kvůli obavám ze zpomalující světové ekonomiky. Zatím se tedy ukazuje, že reálná situace ve 4. kvartálu 2018 byla o něco růžovější než ta odhadovaná. Reportovaný meziroční nárůst zisků činí v průměru až 24,61 %.

Výrobci spotřebního zboží překvapili, ale nenadchnuli

Mírné zklamání přinesly výsledky firem ze sektoru výroby spotřebního zboží. Ty zatím reportovaly pokles tržeb o 1,28 % a nárůst zisků o 4 %, což i tak bylo o 3,78 % nad očekávání analytiků, která byla nastavena na mírný pokles zisků v tomto sektoru.

Zdravotnictví a poptávka spotřebitelů táhnou ekonomiku 

Hodně se zatím daří také zdravotnictví a spotřebitelským službám (mezi ty se řadí například aerolinky, mediální společnosti, sítě obchodů, e-shopů a restaurací všeho druhu). Ty reportovaly prozatím nárůst tržeb o v průměru 6,77 %, resp. 10,94 %. Nárůst zisků reportovalo přes 85 % firem, a to v průměru o 13,6 %, resp. 18,2 %. Nárůst zisků v sektoru spotřebitelských služeb překonal odhady analytiků v průměru o 4,57 %. Z toho se dá usuzovat, že spotřebitelský apetit zatím neuvadá.

Finanční sektor potvrdil odhady a roste

Oproti 4. kvartálu roku 2017 byl ten loňský výrazně lepší pro sektor financí. Tržby sice nezaznamenaly příliš velký nárůst (4,01 %), ale zisky rostly o 16,36 %. Obě čísla však byla v souladu s průměrnými očekáváními analytiků. Celkově to však svědčí o dobrém stavu amerického finančního sektoru, a tedy celé ekonomiky, jíž je bankovnictví základem.

Technologický sektor stále roste, i když pomaleji

Technologické firmy měly 4. kvartál roku 2017 velice úspěšný (tržby rostly o 12,5 % a zisky o 24 %). Srovnávací základna pro 4. kvartál loňského roku tak byla relativně vysoko. I proto prozatím firmy z tohoto sektoru reportovaly malé nárůsty tržeb a zisků. Očekávání však tomu byla uzpůsobena a na úrovni zisků tak zatím došlo ve skoro 90 % případů k překonání odhadů analytiků.

 

Zobrazit celý disclaimer

Osobní komentář makléře

Vývoj výsledkové sezóny v USA

Jan Filip
Burzovní makléř
[email protected]
Jan Filip