Za rok 2016 dosáhla společnost Waste Management výnosů přesahujících 13,6 mld. USD, což znamenalo meziroční nárůst o 5 %, přičemž obdobný růst by měl být vykázán i v letošním roce. Největší část výnosů, a sice 54 %, je generována poskytovanými službami svozu odpadu, zejména pak toho průmyslového. Druhý největší podíl na výnosech představuje provoz skládek, a sice 19 %. Pro management a samozřejmě také pro investory je důležitou zprávou, že růstu výnosů bylo dosaženo ve všech pěti divizích firmy. Nárůst výnosů v kombinaci s poklesem nákladů vyústil v roce 2016 v 57% meziroční posílení čistého zisku na téměř 3 mld. USD. Vysoký zisk vedl i k růstu volného cash flow, které je u Waste Management každoročně kladné, nyní 1,6 mld. USD. Vysoké cash flow je nutnou podmínkou nejen pro růst firmy prostřednictvím akvizic ale také k udržení velmi solidní dividendy.

Vývoj hospodaření společnosti Waste Management za posledních pět let
(v mlD. USD)
2012
2013
2014
2015
2016
2017e

Výnosy

13,6

14

14

13

13,6

14,4

Hrubý zisk

4,8

4,9

5,0

4,7

5,1

5,5

Provozní zisk

2,2

2,1

2,3

2,2

2,4

2,6

Čistý zisk

1,0

1,6

1,1

1,2

1,3

1,4

Cash Flow

0,8

1,2

1,2

1,3

1,6

1,6

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

 

Strategií managementu je podporovat růst společnosti i prostřednictvím akvizic, a to tak, aby do roku 2020 vzrostl objem ročně zpracovaného odpadu ze současných 15 mil. tun až na 20 mil. tun. V loňském roce společnost například odkoupila část aktiv od firmy Southern Waste Systems za 516 mil. USD, čímž zvýšila svůj vliv v jižní Floridě. Dalším způsobem, jak dosáhnout růstu společnosti je expanze na nové trhy, a to jak geograficky tak i produktově.

Akcionáři mohou být spokojeni s dosavadní výkonností akcií Waste Management, které za posledních pět let posílily o více než 120 %, což znamená každoroční průměrný růst o úctyhodných 17 %. Se započtením pravidelně vyplácených dividend se investice do akcií Waste Management od roku 2012 zhodnotila o 161 %, tedy o 21 % p. a. Tento růst s přehledem převyšuje i výkonnost tradičního barometru amerického akciového trhu v podobě indexu S&P 500. Jde tak vidět, že sázka na poklidný a pro někoho až nudný sektor se více než vyplatila a pokud nebude byznys model Waste Management narušen vnějšími vlivy, zejména tedy případným zpřísněním regulace, půjde i nadále o velmi perspektivní investici. 

Srovnání vývoje cen akcií Waste Management (bílá křivka) s indexem S&P 500 (žlutá křivka)

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Vzhledem ke stabilnímu byznys modelu a relativně snadno předvídatelnému vývoji cash flow je investice do akcií zpracovatelů odpadu vhodnou příležitostí pro defenzivně laděné klienty v Hodnotové investiční strategii. Defenzivní charakter těchto titulů je podtržen i solidní každoroční dividendou a také tím, že největšími akcionáři společností Waste Management či Republic Services jsou podílové fondy, jejichž investiční horizont je zpravidla dlouhodobý a nehrozí tak přehnané reakce na možné celotržní turbulence.

Jiří ŠimaraPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.