Výhled akciových trhů do konce roku

Výhled akciových trhů do konce roku

Nálada na trzích není aktuálně příliš dobrá kvůli vyhrocení politicko-obchodních sporů v ekonomicky nejsilnějších regionech. I přes zvýšenou volatilitu akciových trhů, která byla vyvolána nervozitou ohledně budoucího růstu globální ekonomiky, přinášíme pro investory zajímavý pohled na americké akciové trhy. Výhled pro vývoj akciových trhů v USA je pozitivní s ohledem na zásadní ukazatele, jakými jsou:

- Kondice americké ekonomiky

- Fed

- Valuace akciových trhů

- Výhled S&P 500

Číst dále

Kondice americké ekonomiky

Americké hospodářství je podle dostupných dat a předstihových ukazatelů stále v dobré kondici. Na růst amerického HDP mají v největší míře vliv spotřebitelé – zde nic nenasvědčuje tomu, že by spotřebitelská poptávka v USA měla ochladnout. Nezaměstnanost zůstává na rekordně nízké úrovni 3,7 % (za červenec 2019), v USA také pokračuje růst mezd o 3,9 %.

Pozitivně překvapily také poslední data z maloobchodních tržeb, které v meziměsíčním srovnání vzrostly o 1 % (ex-auto), oproti odhadovaným 0,4 % (v červnu rostly tržby o 0,4 %). V souvislosti se stavem na trhu práce v USA se nedomníváme, že by v nejbližších měsících mělo dojít ke zpomalení spotřebitelské poptávky.

O zpomalování růstu HDP a potažmo americké ekonomiky se už pár měsíců mluví v současnosti jej lze také pozorovat i v hrubých datech. Nicméně i přes zpomalení tempa růstu lze považovat růst ekonomiky za robustní (tempo 2,1 % QoQ za 2Q) a stále se pohybující nad svým potenciálem. Recese tak v některých částech světa možná hrozí, ale ne v USA. Pro letošní rok se odhaduje růst HDP o 2,3 % v roce 2020 pak 1,8 %. Stále tak přetrvává naše preference amerických akcií, čemuž také přizpůsobíme obsah čtyřlístku.

FED

Rostoucí globální nejistota je jedním z faktorů, který cituje americká centrální banka jako jeden z důvodů pro uvolňování měnové politiky. Aktuálně peněžní trh započítal se 100 % pravděpodobností, že Fed sníží sazby o 25 bazických bodů (0,25 %) na příštím zasedání 17. – 18. září. Existuje vysoká šance, že ke snížení sazeb o dalších 25 bps dojde i na říjnovém zasedání (29. – 30. 10.). Uvolněnější měnová politika tak může posloužit jako určitá pojistka proti výprodejům na finančních trzích spojených s eskalací mezinárodně-obchodních tenzí.

Valuace akciových trhů

Ocenění trhů podle ukazatele P/E ratio se v současné době nachází na úrovni 17,2× a pohybuje se tak pod dlouhodobým průměrem (5Y), který dosahuje úrovně 17,6×. Jednoznačně můžeme usoudit, že americké akciové trhy jsou v současné době levnější, než je dáno dlouhodobým průměrem. Potenciál pro “normalizaci“ indexů a zároveň růst trhu je poměrně značný.

pe ratio

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS

Výhled růstu S&P 500 do konce roku

Většina velkých investičních bank updatovala výhled na akciový index S&P 500 k 30. 7. a tedy se započítáním všech aktuálních událostí. Průměr cílové hodnoty indexu se nachází na úrovni 2 976 bodů, což oproti současné hodnotě představuje potenciál 4,4 %. Přehled všech cílových cen v tabulce. Se zvýšenou volatilitou v příštích týdnech počítají všichni, ale obava před velkými poklesy na trzích není.

S&P 500 (cílové ceny a očekávaný výnos na akcii u vybraných titulů)

Výnosy na akcii a cílové ceny

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS

Výhled akciových trhů

Akciové trhy v USA nabízejí příležitosti

Anna Píchová
Analytička CYRRUS
kariera@cyrrus.cz
Anna Píchová

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.