Žalostný stav vodovodní infrastruktury

Dalším významným krokem, který byl až příliš dlouho ignorován, by měla být oprava a modernizace vodovodní sítě. V době, kdy se zintenzivňují snahy o šetření s vodou, je naprosto šokující, že až pětina této životně důležité komodity je ztracena kvůli nekvalitní infrastruktuře. Nutné investice se odhadují na desítky až stovky miliard korun. Přesné číslo zatím nelze odhadovat vzhledem k mnoha otazníkům, zejména pak s ohledem na případné budování přehrad a dalších finančně náročných projektů.

Česká republika není ani zdaleka jedinou zemí, která se potýká se zhoršujícími se podmínkami ohledně vodních zdrojů. Tento problém má globální přesah, přičemž obrovské investice do zastaralé vodovodní infrastruktury jsou zapotřebí ve většině zemí. Například jen ve Spojených státech se objem nutných výdajů na obnovu vodovodních systémů a na jejich další rozšíření kvůli očekávanému růstu populace odhaduje na stěží představitelný jeden bilion dolarů v průběhu nadcházejících 25 let. Každým rokem by tak Američané měli vynaložit 40 miliard dolarů, tedy téměř 900 miliard korun, pokud si chtějí udržet svůj dosavadní standard, co se týče zásobování vodou. Do těchto problémů se v zámoří dostali z obdobných důvodů, jako tomu bylo u nás. Čili kvůli hrubému podfinancování pravidelných oprav a nedostatečné modernizaci vodovodní infrastruktury.

  Stav vodovodní sítě Předpokládané roční investice 2017 Celkové náklady
USA rozsáhlá rekonstrukce
sítí
40 mld. USD 1000 mld. USD
EU rozvoj a modernizace
sítí
50 mld. USD 525 mld. USD

 

Nynější stav je však již neudržitelný, a proto se připravují vládní návrhy, jak celou situaci řešit. Předpokladem je navýšení investic ve snaze zabránit případné vodní krizi, kterou Světové ekonomické fórum považuje za třetí největší riziko, jemuž svět nyní čelí. Pro někoho jde o riziko, pro někoho o zajímavou příležitost. Mezi ty, kdo považují současné dění kolem investic do vodovodní infrastruktury za příležitost se řadí i Michael Burry. Investor, který se proslavil odhalením systémového rizika, jenž vedlo k finanční krizi a podle kterého byl i natočen film Sázka na nejistotu.

 

JAK INVESTOVAT DO VODOHOSPODÁŘSTVÍ?

Možností, jak participovat na vývoji vodohospodářského sektoru je samozřejmě vícero. Tou nejelegantnější cestou je přímá investice do akcií společností, které se zabývají čištěním či distribucí vody. V Evropě patří mezi lídry v tomto oboru francouzské firmy Veolia Environnement (VIE FP) či Suez (SEV FP), jejichž akcie jsou obchodovány ve Francii a Německu. Na amerických burzách najdeme mnohem širší možnosti, jak investovat do tohoto zajímavého segmentu. Například společnost American Water Works (AWK US) zásobuje pitnou vodou 15 milionů lidí v 50 státech Kanady a USA, menší společností z oboru je pak Aqua America (WTR US).

Akcie vybraných firem ze sektoru vodního hospodářství

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s. (v měně emise)

Pro investory, kteří by rádi využili příležitosti ve vodárenském průmyslu, byly vytvořeny i burzovně obchodovatelné fondy, tzv. ETF, jejichž podkladem jsou desítky akcií různých firem z oboru. Mezi nejčastěji využívané patří například PowerShares Water Resources (PHO US) či First Trust Water (FIW US). Výhodou ETF je jejich vnitřní diverzifikace, čímž se sníží riziko špatně zvolené společnosti, do jejichž akcií je investováno. Pozitivem je také to, že u fondů jsou zastoupeny i firmy ze spřízněných oborů, například výrobci strojního zařízení používaného vodárnami.

Vývoj hodnoty ETF z oblasti vodohospodářství

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s. (v měně emise)

„Investice do vodohospodářského sektoru je skvělou příležitostí pro investory v Hodnotové a Dividendové investiční strategii vzhledem k relativně defenzivní povaze tohoto segmentu. Představené akciové tituly i ETF se vyznačují solidní historickou výkonností a hlavně atraktivním růstovým potenciálem pro nadcházející léta. Hodnotové investory jistě potěší také pravidelné dividendy, které zmíněné společnosti vyplácí“

Jiří ŠimaraPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.