Voda: Jak vzácná bude v budoucnu?

Voda: Jak vzácná bude v budoucnu?

Voda se stala palčivým tématem posledních let, kdy se velká část, i vyspělého světa potýká s nedostatkem pitné vody. Budoucí podoba vodního hospodářství je díky změnám klimatu a světovému nárůstu populace nejistá, je však jasné, že bude muset projít dalekosáhlými a razantními změnami. S ohledem na rychlý a nepříznivý vývoj klimatických podmínek není divu, že voda je ve 21. století nazývána modrým zlatem.

Číst dále

Odhaduje se, že poptávka po vodě bude ve střednědobém horizontu rapidně růst. V důsledku populačního růstu přitom nejsou ohroženy pouze dodávky pitné vody, ale také rozsáhlé zavlažovací systémy, na kterých závisí úroda pro stovky miliónů lidí v Africe a Asii (studie OECD).

 

Jak zajistit dostatek vody pro rostoucí globální populaci?

Velmi důležitým se v tomto ohledu jeví využívání nových technologií a také čistění odpadní vody a její zpětné využívání. To jsou dvě hlavní oblasti, do kterých by měly směřovat značné investice v nejbližších letech. V současné době se znovu využívají pouze necelá 2 % odpadních vod, nicméně k zajištění dostatku vody pro průmysl a zemědělství, by objem opakovaně využívané odpadní vody měl růst alespoň o 20 % ročně.

 

Poptávka po vodě 1980–2030

Poptávka po vodě

Zdroj: www.statista.com

 

Z dlouhodobého pohledu je vodohospodářství podkapitalozavané, což je aktuálním problémem v rozvinutých zemích. Například podle americké Environmental Protection Agency bude v horizontu příštích 20 letech k obnově vodní infrastruktury a zajištění dostatku pitné vody v USA potřeba investic v hodnotě zhruba 470 mld. USD.

 

Rostoucí poptávka po vodě a omezená nabídka značí, že cena vody bude růst, a proto v současnosti existuje skvělá příležitost investovat do některých společností specializujících se na budování vodní infrastruktury, distribuci vody či výrobu filtračních zařízení ke znovuvyužití odpadních vod. Voda je jediný zdroj, ke kterému nemáme alternativu, a investice do vodohospodářství tedy je díky zajímavým výnosům s vyváženým rizikem dobrou volbou.

 

Jak tedy investovat do vodohospodářství?

Jednou z možností je přímý nákup akcií jedné z firem působící v oblasti vodohospodářství, ať už jde o distribuci a správu vodovodní sítě nebo vývoj nových technologií v oblasti nakládání s odpadní vodou. Můžete tak nakoupit například akcie americké American Water Works (AWK), Aqua America (WTR), California Water Service Group (CWT), Xylem (XYL), japonské Kurita Water Industries (6370 JP) nebo evropské Veolia Environment (VIE) či Suez SA (SEV).

 

Díky rostoucí poptávce po vodě, omezené nabídce, nízkému využívání odpadních vod a neexistenci substitutů, se voda stává „modrým zlatem budoucnosti“. Investice do vodohospodářství tak nabízí zajímavou příležitost ke zhodnocení finančních prostředků s vyváženým rizikem.

Ing. Anna PíchováAnalytik

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.