UniCredit - zlobivé dítě se zajímavým potenciálem

UniCredit - zlobivé dítě se zajímavým potenciálem

Italská banka se nachází v dlouhodobé nepřízni investorů. Jen za poslední rok oslabily její akcie o téměř 40 %. Přestože peněžní ústav nepatří mezi kontinentální premianty, vnímáme takový pokles jako neadekvátní. Výhled finanční instituce se zlepšuje a P/B na úrovni 0,4 představuje dle našeho názoru atraktivní potenciální příležitost pro vstup do pozice.

Číst dále

Unicredit: Graf vývoje ceny akcií za poslední rok

zdroj: bloomberg.com

Politické prostředí v Itálii

V loňském roce odstartoval propad akcií výsledek voleb do italského parlamentu. Investiční publikum znepokojil vznik koalice mezi levicovým Hnutí 5 hvězd a pravicovou Ligou. Obavy vyvrcholily ve 4Q18, kdy vláda odmítla přistoupit na deficit státního rozpočtu ve výši 2 %, který požadovala Evropská komise. Tato roztržka vedla k prudkému nárůstu výnosů italských vládních dluhopisů, které tamní banky hojně drží ve svých bilancích. Finanční domy na Apeninském poloostrově tak utrpěly ve svých portfoliích ztráty z negativního přecenění státních bondů. Řím však nakonec požadavkům Bruselu vyhověl. Důležitou skutečností je, že žádná z renomovaných ratingových agentur nepřistoupila ke snížení kreditního hodnocení italského státu. Rating třetí největší ekonomiky eurozóny se tak nachází v investičním stupni.

Byznys společnosti

Z pohledu výnosů jsou pro banku nejdůležitější Itálie (48% celkový výnosů) a Německo (20 % celkových výnosů). Pozitivním faktorem je expozice vůči rychleji rostoucímu regionu CEE. Byznys finančního domu prochází výrazným zlepšením. Zisk peněžního ústavu dosáhl v 1Q19 €1,4 mld., což představuje meziroční nárůst o 25 %. Celkové výnosy dosáhly v 1Q necelých €5 mld. Finanční instituce tak má nakročeno k překonání celoroční guidance ve výši €19,8 mld.

Banka v 1Q předvedla solidní nákladovou disciplínu. Celkové náklady meziročně poklesly o 4,2 % na €2,6 mld. Za zmínku stojí i výrazné zlepšení nákladů rizika, které dosáhly úrovně 40bps. Tento trend souvisí se snížením podílu problémových úvěrů (NPL) na 4,2 %. Kromě zlepšující se kvality úvěrového portfolia zde sehrál roli i prodej části NPL hedgeovým fondům. Finanční dům udržuje poměrně silnou kapitálovou přiměřenost. Klíčový kapitálový ukazatel CET1 se aktuálně nachází na úrovni 12,25 %.

Výhled pro rok 2019

Celkový výhled na rok 2019 zůstává optimistický. Peněžní ústav je na dobré cestě splnit většinu svých finančních plánů na letošní rok. Jelikož ECB s vysokou pravděpodobností letos sazby nezvýší, je pro doručení hospodářského výsledku klíčové držet náklady na uzdě, což se finanční instituci zatím daří.

Rozhodující faktor pro budoucí úspěch představuje navýšení rentability vlastního kapitálu. Ta se aktuálně nachází na úrovni okolo 9 %. Banka by však měla bez větších problémů již brzy překonat svůj střednědobý plán ve výši 10 %.

Loni se hodně hovořilo o problémech italských bank se střednědobým financováním, jelikož jim roztržka mezi Římem a Bruselem znesnadnila přístup na dluhový trh. ECB však oznámila svůj záměr spustit další kolo zvýhodněného financování pro banky (tzv. TLTRO). Hrozba drahého financování tak z velké části odpadá.

Vládní dluhopisy

Výnosy italských vládních dluhopisů, které banka drží ve své bilanci od loňského listopadu klesají. Klíčová desetiletá splatnost aktuálně nese okolo 2,6 %. Přestože oficiální prognóza naznačuje pomalejší expanzi italského HDP, neočekáváme výraznější nárůst výnosů. Náš názor reflektuje skutečnost, že ratingové agentury nadále udržují hodnocení Itálie v investičním stupni. Zároveň italským bondům pomáhá holubičí obrat ECB. Ten vyvolává tlak na pokles dluhopisových yieldů napříč eurozónou. Negativní přecenění dluhopisového portfolia banky by tak nemělo hrozit.

Desetileté italské vládní dluhopisy: vývoj výnosů (v %) za poslední rok

italské dluhopisy výkonnost

zdroj: bloomberg.com

Turecké operace

V loňském létě, v souvislosti s erupcí turecké krize, vyvolala obavy investorů expozice UniCredit vůči Turecku. Italský peněžní ústav v zemi vlastní 50 % v bance Yapi Kredi. Přestože výhled v Turecku zůstává negativní, učinila UniCredit důležitý krok ve 3Q19, kdy provedla tzv. impairment (neboli účetní znehodnocení) tureckých operací. Jinými slovy negativní vývoj v Turecku je v aktuálním ocenění již plně zahrnut.

Možnost fúze

O UniCredit se nyní hovoří v souvislosti s možnou akvizicí německé Commerzbank. Německá vláda sice dlouhodobě nepřipouštěla možnost přeshraniční fúze. Krach jednání s Deutschebank, by ji však mohl v tomto směru „obměkčit“. Spojení by vzhledem k silné přítomnosti UniCredit na německém trhu dávalo strategický smysl a přineslo by výrazné synergie. Na druhou stranu však finanční dům nesmí tuto akvizici přeplatit. Zájem už vykázala i nizozemská ING.

Závěrem

Aktuální nízká valuace nás vede k přesvědčení, že se jedná o zajímavou investiční příležitost. Problémy banky jsou v aktuálním ocenění nadmíru zahrnuty. Aktuální propad (-16 % od konce dubna) způsobil z velké části návrat averze k riziku na globální trhy. Byznys banky prochází zlepšením, zisky by se v následujících letech měly vrátit na růstovou trajektorii. Aktuálně se banka obchoduje pouze na 5,5násobku čistého zisku.

Unicredit bank

Tomáš Pfeiler

Tomáš Pfeiler
Portfolio manažer CYRRUS
tomas.pfeiler@cyrrus.cz
Tomáš Pfeiler

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.