CYRRUS 
udržitelná budoucnost

CYRRUS udržitelná budoucnost

 

Pro vás i pro nás je nesmírně těžké změnit svět. Jak chcete zabránit tání ledovců, razantně snížit emise, zajistit dobré pracovní podmínky lidem po celém světě? Nikdo z nás to sám nedokáže, ale když nás budou desítky, stovky, tisíce, svět se začne měnit. A ještě na tom vyděláme...

 

CYRRUS 
udržitelná budoucnost

Trhu dominují ESG fondy. Aktuálně dosahují většího výnosu než trh – např. evropské fondy až o 12 %, americké dokonce až o 40 %. Tento fond jde ale ještě o krok dál. Vysokého ESG skóre mohou dosáhnout i některé ropné a tabákové firmy bez prokazatelného pozitivního dopadu na společnost a životní prostředí. Nás ale ve fondu zajímají takové firmy, které se přímo podílí na změně.

Anna PíchováVedoucí analytického oddělení CYRRUS

Rozhovor o fondu - Anna Píchová a Filip Stropek

‎ 

Zobrazit celý disclaimer

Komu svěřujete své finance

O investicích v CYRRUS nerozhoduje jediná osoba, ale celé analytické oddělení, tým strukturovaných produktů a to vše ve spolupráci s produktovým výborem CYRRUS. Výbor je složen ze zkušených ekonomů a správců investičních portfolií.

Jiří Šimara

Vedoucí oddělení strukturovaných produktů

Vít Hradil

Hlavní ekonom

Anna Píchová

Vedoucí analytického oddělení

Tomáš Menčík

Hlavní investiční stratég

Zobrazit celý disclaimer

Začněte investovat již dnes!

 

Proč otevřené podílové fondy?

Profesionální péče a správa.

Rozložení investice do více firem, a tím pádem nižší riziko.

Finanční dostupnost a možnost investice již od 1 000 Kč.

Investujete v malých částkách do velkého množství firem.

 

 

Proč s CYRRUS?

25 let zkušeností.

Jednoduchý nákup a správa ve VIP sekci.

Spolupráce s CONSEQ.

Chcete více informací o této investici?

Jak to celé funguje?

Fond se zaměřuje na investování do ETF, které odrážejí aktuální téma udržitelnosti. Tedy nikoliv jen ESG, ale ve specifikaci fondu jdeme ještě dále. Většina ETF je aktivně spravovaných. Pro evropského investora jde navíc o ETF, která jsou většinou nedostupná. Námi jsou vyhodnocována z pohledu nákladovostí, objemem aktiv ve správě a také nastavenými pravidly.

Vstupní poplatek činí 0-3 % z objemu obchodu (při pravidelných investicích se počítá z cílové částky).

Neaplikuje se žádný výstupní poplatek.

Celkové TER je 1,95 (včetně nákladovosti jednotlivých ETF).

První nákup ve fondu proběhne nejpozději k 19. 7. 2022, poté se bude fond oceňovat na denní bázi. Tedy nákupy i prodeje každý den.

Neaplikuje se poplatek z kladného výnosu.

Ano, fond je zajištěný v CZK.

Ano, fond umožňuje jednorázové i pravidelné nákupy.

Pravidelná investice od 1 000 Kč/měsíc, jednorázová investice od 10 000 Kč.

Pro úpis fondu je potřeba vyplnit standardizovaný pokyn k nákupu (podpis SMS či osobně, dostupné v našem sjednávači).

Graf vývoje ceny (NAV) fondu

Stáhněte si aktuální měsíční komentáře k fondu Udržitelná budoucnost

Stáhnout PDF

Statut fondu

Stáhnout PDF

Klíčové informace k fondu

Stáhnout PDF

Výroční zpráva 2022

Stáhnout PDF

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer