Druhou kurzotvornou událostí byla návštěva americké delegace na první face-to-face setkání s čínskými protějšky od summitu zemí G20 v japonské Ósace. Jednání dle očekávání byla bez zásadnějších závěrů, avšak americký prezident Donald Trump překvapil trhy oznámením, že od 1. září zamýšlí uvalit 10% cla na zboží a produkty z Číny v hodnotě 300 mld. USD, čímž by byl zasažen téměř celý čínský export. Čína reagovala nastavením referenčního kurzu pevninské měny renminbi vůči americkému dolaru pod úroveň 6,9 USD/CNY. Tržní vlivy zapříčinily oslabení čínské měny pod psychologickou hranici 7 USD/CNY, poprvé od roku 2008.

Pokles trhů - důvod k panice?...

Dlouhodobější setrvání měny na této úrovni by přineslo vyšší konkurenceschopnost Číny na mezinárodních trzích, avšak při vyšším riziku odlivu zahraničního kapitálu a nutností rozpouštět státní devizové rezervy a současně navýšení obchodního deficitu Spojených států s Čínou. Akciové trhy reagovaly největším intradenním poklesem v letošním roce a společně s minulým týdnem index S&P 500 odepsal téměř 6 %.

...Jednoznačná příležitost

Investoři by se však neměli bát trvalejších poklesů na akciových trzích, a spíše tuto situaci brát jako příležitost nakoupit v současné době podhodnocené akciové tituly. Pro růst akciových trhů hovoří hned několik faktorů.

  • Prvním z nich je fakt, že jednání mezi vrcholnými představiteli Spojených států a Číny nadále pokračují a v plánu je návštěva čínské delegace ve Washingtonu již příští měsíc. Trumpův krok tak lze jednoznačně vnímat jako popud k urychlení jednání, aby bylo dosaženo dohody co nejdříve. V zájmu obou zemí je jednoznačně obchodní dohodu uzavřít. Pro Čínu se jedná o jednoznačný krok, jak čelit zpomalující domácí ekonomice. Pokud americký prezident Donald Trump usiluje o znovuzvolení v příštím roce, je také v jeho zájmu oboustranně prospěšnou dohodu uzavřít.
  • Druhým faktorem, který vyznívá příznivě pro růst akciových indexů, jsou monetární politiky centrálních bank, zejména pak amerického Fedu. Rétorika guvernéra Jeroma Powella byla po zasedání v minulém týdnu spíše holubičí, avšak po událostech koncem minulého a začátkem tohoto týdne rapidně vzrostla pravděpodobnost většího snižování sazeb na příštím zasedání v září, než se původně očekávalo. V pátek akciové trhy počítaly s “cutem“ o 50 bazických bodů pouze s 2% pravděpodobností. V úterý se očekávání trhu zásadně změnilo a pravděpodobnost většího uvolnění měnové politiky vzrostlo na 40 %. Takové rozhodnutí by pozitivně ovlivnilo vývoj americké ekonomiky, podpořilo by růst inflace na cílovou úroveň, oslabení amerického dolaru by napomohlo snížit obchodní deficit a zvýšil by se spotřebitelský sentiment.
  • Růst akciových indexů je podpořen i valuačními ukazateli, vývojem trhů v minulosti a také ukazateli technické analýzy. Ocenění trhů dle ukazatele P/E ratio se v současné době nachází na úrovni 17,4x a pohybuje se pod dlouhodobým průměrem, který dosahuje úrovní 17,6x a zároveň je hluboko pod pětiletými maximy, které se vyšplhaly na hodnotu 20,1x. Jednoznačně můžeme usoudit, že americké akciové trhy jsou v současné době levnější, než je dáno dlouhodobým průměrem. Potenciál pro “normalizaci“ indexů a zároveň růst trhu je poměrně značný. Indikátory technické analýzy, zejména pak ukazatel RSI 36,6, označuje trhy jako přeprodané.

Valuace akciového indexu S&P 500

Tržní korekce se objevují s jistou pravidelností v reakci na kurzotvorné zprávy nebo jako vybírání zisků investory. V minulosti jsou patrná období, kdy se široký index krátkodobě vychýlil od svého dlouhodobě rostoucího trendu nebo se dokonce dostal pod hodnotu 200denního klouzavého průměru. Návrat a překonání původních cenových úrovní a nastává v krátkém časovém horizontu, obvykle v řádech několika týdnů.

vývoj amerického akciového indexu sp500

zdroj: Bloomberg.com

Tržní korekce - příležitost nebo hrozba

Jakub Švábenský

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.